Rozdíl mezi počítačovou sítí a datovou komunikací

Počítačová síť je v podstatě sada nebo skupina počítačového systému a dalších souvisejících hardwarových zařízení, která jsou vzájemně propojena různými komunikačními kanály za účelem implementace správných komunikačních postupů a souvisejících metodik vytváření sítí. Níže naleznete různé typy sítí, které se používají v současném odvětví.

 1. Místní síť (LAN)
 2. Rozsáhlá síť (WAN)
 3. Domácí síť (HAN)
 4. Metropolitní sítě (MAN)
 5. Osobní sítě (PAN)
 6. Soukromé podnikové sítě
 7. Globální sítě (GAN)
 8. Internetworks
 9. Internet
 10. Sítě kampusu

Na současných standardech trhu a softwaru existují různé typy implementace počítačových sítí. Níže naleznete několik důležitých použití počítačových sítí.

 1. Používá se pro komunikaci mezi více zařízeními a transformuje výstup na jediné zařízení, a tím se výstup stává více přizpůsobeným
 2. Implementuje funkce sdílení souborů pohodlnějším a snadnějším způsobem
 3. Implementuje komunikační procesy prostřednictvím e-mailu, videochatu, zpráv atd.
 4. Pomáhá webovým informacím snáze a pohodlněji procházet.

Datová komunikace je v podstatě přenosový proces, který zahrnuje digitální datový přenos mezi dvěma nebo více počítači nebo podobnými zařízeními a naopak. Tento přenosový proces je obecně nezávislý na technickém médiu, mezifázích a geografických polohách. To se točí kolem různých technologií a přístupů s cílem umožnit jakoukoli formu elektronické komunikace. Níže naleznete několik důležitých technologií pro totéž.

 1. Satelitní komunikace
 2. Telekomunikace
 3. Počítačové sítě a metodologie komunikace

Datová komunikace se obvykle zabývá transakcí mezi různými uzly za účelem transakce a komunikace mezi sebou a naopak.

Při přenosu dat přes různé fyzické médium může být rozlišeno prostřednictvím různých signálů a procesů. Analogová i digitální data lze přenášet hlavně těmito dvěma procesy.

 1. Analogový signál: Jedná se převážně o průběžný průběh vln, přenášený přes různá média a to vše lze provádět pomocí elektromagnetických vln.
 2. Digitální signál: Jedná se hlavně o diskrétní povahu a používají se pro znázornění různých napěťových impulsů. Ty jsou spojeny hlavně s propojeným obvodovým systémem a hrají jednu z důležitých rolí týkajících se komunikačních procesů.

Srovnání mezi dvěma počítači mezi počítačovou sítí a datovou komunikací (infografika)

Níže je uveden top 7 rozdíl mezi počítačovou sítí a datovou komunikací:

Klíčové rozdíly mezi počítačovou sítí a datovou komunikací

Rozdíl mezi počítačovou sítí a datovou komunikací je vysvětlen v následujících bodech:

 1. Počítačová síť je v podstatě soubor nebo skupina počítačového systému a dalších souvisejících hardwarových zařízení, která jsou vzájemně propojena různými komunikačními kanály za účelem implementace správných komunikačních postupů a souvisejících metodik vytváření sítí, zatímco datová komunikace je v podstatě přenosový proces, který zahrnuje digitální datový přenos mezi dvěma nebo více počítačů nebo podobných zařízení a naopak.
 2. V současném průmyslu se používají různé typy počítačových sítí pro zpracování digitálního a elektronického média pro přenos a komunikaci dat.
 3. Počítačové sítě lze považovat za podmnožinu datové komunikace. Mohou existovat různé způsoby přenosu dat a mezi nimiž je médium počítačové sítě jedním z nich
 4. Počítačové sítě se zabývají hlavně přenosem dvou uzlů napříč různými zeměpisnými oblastmi, zatímco datová komunikace se zabývá přenosem dat přes více uzlů a přes různá média.
 5. Datová komunikace se vyvíjí kolem různých technologií a přístupů s cílem umožnit jakoukoli formu elektronické komunikace, zatímco počítačové sítě hrají jednu z nejdůležitějších rolí za stejnou.
 6. Počítačové sítě přenášejí informace prostřednictvím různých procesů sdílení a fází, zatímco datová komunikace řeší vzájemně související metodiky pro jejich přenos.
 7. Datová komunikace se zabývá komunikačním procesem napříč různými regiony a různými procesy, zatímco počítačová síť přenáší informace, soubory přes různé lokality, aby s nimi mohla komunikovat data.

Tabulka pro porovnání počítačové sítě vs. datové komunikace

Níže je nejvyšší srovnání mezi počítačovou sítí a datovou komunikací

Základ srovnání mezi výkonem počítačové sítě a datové komunikacePočítačová síťDatová komunikace
Základní výkonPočítačová síť je jednou ze známých a nejlepších síťových metodik pro přenos dat a informací v různých zeměpisných oblastech.Datová komunikace se zabývá komunikací a datovými přenosy napříč různými uzly, což pomáhá při vytváření metodik vytváření sítí.
Architektonický výkonPočítačové sítě lze definovat do různých typů architektonických vrstev, jako je Client-Server, peer-to-peer nebo hybrid a všechny z nich závisí především na jeho architektuře a propojených vrstváchDatová komunikace využívá hlavně 3 vrstvy architektonických návrhů a poté se zabývá přenosem více uzlů v různých regionech a komunikuje s nimi také
Geografický výkon založený na templatinguPočítačová síť nabízí šablony v různých zeměpisných oblastech napříč různými městy a lokacemi. Výkon může být založen na vrstvách sítíDatová komunikace používá různé magnetické multimédia a tři vrstvy struktur. Kabel krouceného páru lze použít k přenosu mezi různými vrstvami a kabely a výkon komunikace závisí na stejném
Testování výkonuTestování výkonu je v počítačové síti výhodnější než datová komunikaceDatová komunikace nezajišťuje žádný proces vazby dat a přímé vzájemné testování komunikačního parametru je o něco obtížnější než vytváření sítí.
Podpora a upgrade výkonuPočítačová síť má velkou komunitní podporu a rozsáhlou knihovnu dokumentace.Datová komunikace má také jednu z největších komunitních podpor.
Směrování výkonuPočítačová síť implementuje obousměrný proces vazby, a proto je z hlediska směrování trochu složitější a méně preferovaná než datová komunikace.Datová komunikace neposkytuje žádnou datovou vazbu a má jednoduchý a snadnější přístup k směrování než počítačová síť
Přenosový výkonPočítačová síť má jinou sadu metodik přenosu v různých lokalitách a regionechDatová komunikace má tři vrstvy přístupů k přenosu a různé sady bezdrátových metodik.

Závěr - Počítačová síť vs. datová komunikace

Počítačová síť vs. datová komunikace je důležitá v metodikách přenosu a komunikačních odvětvích. Datová komunikace sestává hlavně z různých metodik přenosu a počítačová síť je jednou z nich. Počítačové sítě se používají k přenosu jak digitálních, tak elektronických dat k přenosu těchto informací přes různé geografické oblasti a média. Lze tedy dojít k závěru, že jak počítačová síť, tak datová komunikace jsou velmi důležité a vzájemně propojené s vlastním významem a hrají jednu z nejdůležitějších rolí v komunikačním a softwarovém průmyslu.

Doporučené články

Byl to průvodce největším rozdílem mezi počítačovou sítí a datovou komunikací. Zde také diskutujeme klíčové rozdíly mezi počítačovou sítí a datovou komunikací s infografikou a srovnávací tabulkou. Další informace naleznete také v následujících článcích

 1. Big Data vs Data Warehouse - nejlepší rozdíly
 2. 10 Rozdíl mezi malými daty Vs Big Data
 3. Data Warehouse vs Hadoop - užitečné srovnání
 4. Data Scientist vs Data Mining

Kategorie: