Chování spotřebitele - Spotřebitel, KING trhu je ten, který dominuje trhu a tržním trendům. Pojďme nejprve poznat krále. Spotřebitel je někdo, kdo platí částku za spotřebu zboží a služeb prodaných organizací. Spotřebitel hraje velmi důležitou roli v poptávkovém a dodavatelském řetězci každého ekonomického systému každé země. Výrobci zboží a služeb by neměli motiv výroby, protože by o jejich výrobky neexistovala poptávka.

Kdo je spotřebitel?

Spotřebitel nemusí být pouze jednotlivec; spotřebitelem může být také organizace. Spotřebitelem může být někdo, kdo bude kupovat buď zboží nebo služby, nebo můžete také určit zboží a služby jako ekonomické služby nebo produkty, zboží nebo zboží. Spotřebitel je konečný uživatel nebo cíl, kterému se zboží a služby prodávají. Jednoduše řečeno, spotřebitele lze popsat jako:

 1. Osoba nebo organizace, která je specificky zaměřena na prodej produktů nebo služeb společnosti.

NEBO

 1. Někdo vám zase může myslet, že někdo může být jednotlivec nebo organizace, která platí cenu za používání zboží a služeb organizace.

NEBO

 1. Osoba nebo organizace, která je konečným uživatelem zboží a služeb produkovaných společností.

NEBO

Pro definování zákazníka můžete zvážit všechny tři definice.

Spotřebitel je zde rozhodujícím činitelem v ekonomickém systému. Může přijímat následující rozhodnutí

 1. Rozhodnutí o koupi či nikoli produktu v obchodě nebo v obchodě
 2. Spotřebitel rozhodne, zda by chtěl být ovlivněn marketingovými strategiemi a reklamami organizace na produkt nebo službu.
 3. Mnoho spotřebitelů je ovlivněno marketingem a reklamou
 4. Spotřebitel se rozhodne, co chce koupit a kdy to chce koupit
 5. Spotřebitel si vybírá mezi konkurenty a jejich výrobky.

Rozhodování je pravomoc svěřená spotřebiteli.

Každý byl spotřebitelem a podílel se na spotřebitelském trhu. Spotřebitelský trh je místem, kde má spotřebitel právo a pravomoc rozhodnout o utrácení svých peněz. Dokonce i nákup balíčku žetonů z obchodu je součástí spotřebitelského trhu, protože se účastníte nákupu balíčku žetonů, které platí částku za nákup. Zde také přijímáte rozhodnutí. Toto je rozhodnutí o nákupu zboží a utrácení vašich peněz. Vy rozhodujete o tom, kde utratit své peníze ao tom, co byste měli utratit. Rozhodujete se mezi konkurenty. Čím aktivnější jsou spotřebitelé národa, tím aktivnější bude spotřebitelský trh země.

Co je to chování spotřebitelů?

Nyní, když víte, kdo je spotřebitel, musíte také vědět, co je spotřebitelské chování a jak to ovlivňuje organizace.

Spotřebitelské chování je fyziologický proces, který vše souvisí s emocemi spotřebitele. V tomto procesu spotřebitel začíná rozpoznat potřebu produktu a poté najde způsob nebo prostředek řešení těchto potřeb, učiní rozhodnutí o nákupu, jako je plánování, zda má nebo nemá koupit určitý produkt, a poté potvrdí informace, zapisuje plán a poté realizuje plán nákupu.

Chování spotřebitele je fyziologické, jedná se o chování člověka, které se může změnit s nejmenší změnou na trhu, atmosférou a trendem. Studium chování spotřebitelů je výzvou, podívejte se na několik výzev, kterými můžete studovat chování spotřebitelů

Jak studovat chování spotřebitelů?

 1. Nejprve musíte pochopit fyziologii spotřebitele určité třídy, standardu a konkrétního trhu. Musíte pochopit, jak si zákazník myslí, myslí, cítí a vybírá mezi možností nabízených produktů a služeb
 2. Potom je důležité porozumět prostředí zákazníka. Prostředí zahrnuje rodinu spotřebitele, jejich sociální atmosféru, jejich kulturu atd.
 3. Spotřebitelská psychologie se liší, když nakupují a rozhodují o utrácení svých peněz.
 4. Znalost spotřebitele o produktech, průmyslu a vašich konkurentech. Jak můžete ovlivnit zákazníka s minimálními znalostmi tím, že ho poučíte o svých produktech a službách?
 5. Jak můžete motivovat chování spotřebitelů při nákupu, pomoci mu rozhodnout se při výběru produktů, důležitost jejich produktů a jak na ně bude mít jejich rozhodnutí vliv?
 6. Jak by měla společnost zlepšit svou marketingovou strategii a marketingové kampaně na základě svého zaměřeného chování spotřebitelů?
 7. Jak jediné rozhodnutí spotřebitele ovlivňuje skupinu spotřebitelů, která je skupinou lidí, může to zahrnovat jejich přátele, jejich rodinu atd.
 8. Chování spotřebitele také závisí na nákupu nových produktů a opětovném použití starých. Organizace musí také pochopit, jak opakované použití produktů ovlivňuje spotřebitele.
 9. Spotřebitelé také přijímají rozhodnutí na základě poprodejních služeb a služeb poskytovaných organizací a jejich distributory. Služba nabízená spotřebiteli také ovlivňuje jejich chování
 10. Jak jednotlivá skupina spotřebitelů ovlivňuje společnost a atmosféru a ekonomiku národa.

Jaké jsou typy chování spotřebitelů?

 • Programované nebo rutinní chování

Nákup běžného a denního zboží, které vyžaduje velmi méně peněz a také minimální výzkumnou práci, se hodí do tohoto typu chování při nákupu zboží. Například nákup zboží z obchodu s potravinami, které je každodenně používáno jako mléko, vejce, chléb atd

 • Nákup produktů příležitostně nebo omezené rozhodování

Když se spotřebitel snaží získat informace o neznámých značkách známých výrobků zboží, které nejsou velmi hodnotné, jedná se o případ, kdy se spotřebitel příležitostně rozhodne. Čas potřebný k získání těchto informací je poměrně mírný, například nákup zboží, jako je oblečení a kosmetika.

 • Složité a zapojení nebo rozsáhlé rozhodování

Do této kategorie nebo typu spadá nákup produktů, jako jsou počítače, notebooky, majetek, auta, vzdělávání atd., Které vyžadují velké množství výzkumu a ekonomické zapojení. Toto rozhodnutí vyžaduje určitý čas, protože vyžaduje příliš mnoho výzkumné práce, protože spotřebitel bude studovat téměř všechny možnosti dostupné v jeho ekonomickém rozsahu, výzkum je prodloužen, protože zákazník by chtěl koupit nejlepší dostupnou možnost za cenu, kterou platí.

 • Posledním typem je nákup impulzů nebo vědomý typ plánování

Úlohou těchto organizací je vzdělávat spotřebitele o jejich zboží a službách a motivovat je ke koupi jejich zboží a služeb. Predikce chování jednotlivců nebo spotřebitelů ve skupině není jen obtížná, protože nikdy nevíte, jaké faktory je mohou ovlivnit a kdy. Důvod, proč jsou spotřebitelé dnes, má obrovskou škálu možností výběru a chování spotřebitelů ovlivňuje řada faktorů. Pojďme se podívat na níže uvedené poznámky, abychom pochopili, co ovlivňuje chování spotřebitelů.

Důležité faktory, které ovlivňují chování spotřebitelů

Určitě by vás zajímalo, co to ovlivňuje tyto spotřebitele, jak analyzujeme, kdy se změní jejich nákupní model. To, co změní spotřební strukturu zákazníků, samozřejmě potvrdí pouze ovlivňující faktory.

Máme čtyři hlavní faktory, které ovlivňují chování spotřebitelů;

 1. Chování spotřebitele - kulturní faktory

Kultura hraje velmi důležitou roli při určování chování spotřebitele, na které je rozdělena

 • Kultura

Kultura je velmi komplexní víra v lidské chování, zahrnuje lidskou společnost, role, které společnost hraje, chování společnosti, její hodnoty, zvyky a tradice. Kulturu je třeba prozkoumat, protože je to velmi důležitý faktor, který ovlivňuje chování spotřebitelů.

 • Subkultůra

Subkultura je skupina lidí, kteří sdílejí stejné hodnoty, zvyky a tradice. Můžete je definovat jako národ, náboženství, rasové skupiny a také skupiny lidí, kteří sdílejí stejnou geografickou polohu

 • Sociální třída

Společnost má společenskou třídu; ve skutečnosti každá společnost jednu vlastní. Je důležité vědět, na kterou sociální třídu je cíleno, protože obvykle je nákupní chování sociální třídy docela podobné. Nezapomeňte nejen na příjem, ale i na další faktory, které popisují sociální třídu skupiny spotřebitelů.

 1. Chování spotřebitele - sociální faktory

Sociální faktory jsou dále členěny na následující

 • Referenční skupiny

V rámci sociálních faktorů mají referenční skupiny velký potenciál ovlivňovat chování spotřebitelů. Jeho dopad se samozřejmě u jednotlivých produktů a značek liší. Tato skupina často zahrnuje vůdce veřejného mínění.

 • Rodina

Chování spotřebitele je ovlivněno nejen jejich motivací a osobností, ale také jejich rodinami a rodinnými příslušníky, kteří mohou dva nebo více lidí žít společně buď z důvodu krevního vztahu nebo manželství.

 • Role a status

Lidé, kteří patří k různým organizacím, skupinám nebo členům klubu, rodinám, hrají roli a mají status, který si mohou udržovat. Tyto role a postavení, které musí udržovat, také ovlivňují chování spotřebitelů, protože se rozhodnou podle toho utratit.

 1. Chování spotřebitele - osobní faktory

Spotřebitelské chování ovlivňuje také řada osobních faktorů. Ve skutečnosti je to jeden z hlavních faktorů, který ovlivňuje chování spotřebitelů. Dílčí faktory pod osobním faktorem jsou uvedeny níže.

 • Věk a životní cyklus fáze

Věk spotřebitele a jeho životní cyklus jsou dva nejdůležitější dílčí faktory osobních faktorů. S věkem a životním cyklem spotřebitelé nakupují možnosti a motiv změn nákupu, přičemž se jeho rozhodnutí o nákupu produktů mění. Tato fáze tedy ovlivňuje chování spotřebitelů.

 • obsazení

Povolání spotřebitele ovlivňuje zboží a služby, které si spotřebitel kupuje. Skupina povolání má nadprůměrný zájem o nákup různých produktů a služeb nabízených organizacemi. Ve skutečnosti organizace produkují samostatné produkty pro různé profesní skupiny.

 • Finanční nebo ekonomická situace

Vše lze koupit a prodat za peníze. Pokud ekonomická situace spotřebitele není dobrá nebo stabilní, ovlivní to jeho kupní sílu, ve skutečnosti, pokud spotřebitelé nebo ekonomika národa utrpí ztrátu, vzdorně ovlivní rozhodnutí spotřebitelů o nákupu nebo utrácení.

 • Životní styl

Lidé pocházející z různých kultur, subkultur, povolání a dokonce ze sociální třídy mají různé životní styly. Životní styl může potvrdit zájem, názory a činnosti lidí. Různé životní styly ovlivňují nákupní model spotřebitelů.

 • Sebepojetí a osobnost

Každý jedinec je jiný a má odlišné a odlišné osobnosti. Jejich odlišné osobnosti a odlišná fyziologie ovlivňují jejich nákupní rozhodnutí. Nákup produktů a služeb se tedy liší od člověka k člověku.

 1. Chování spotřebitele - psychologické faktory

4 psychologické faktory velmi silně ovlivňují chování spotřebitelů. Podívejme se na ně podrobně.

 • Motivace

Motivací je aktivace vnitřních potřeb a požadavků spotřebitele. Lze ji také popsat jako cíle a potřeby spotřebitelů. Motivace vzbudí a nasměruje spotřebitele k určitým cílům. Těmito potřebami mohou být psychologické potřeby, potřeby bezpečnosti, sociální potřeby, úcta k potřebám a také potřeby seberealizace.

 • Vnímání

Vnímání vnímá svět a okolní situace a podle toho se rozhoduje. Každý jednotlivec vypadá jako svět a situace jinak. Posuzovací schopnost a kapacita každého jednotlivce je odlišná, a proto pohled na svět jinak. To odděluje rozhodovací schopnosti.

 • Učení a zkušenosti

Učení je výzkum produktů a služeb dříve, než spotřebitel rozhodne o koupi produktu. Učení a sebevzdělávání v těchto dnech se provádí online a také ve skupinách. Zkušenost čerpá ponaučení z minulých zkušeností s produktem a službou. Učení a zkušenosti opět hrají důležitou roli při ovlivňování chování spotřebitele, protože to ovlivňuje jejich nákupní rozhodnutí.

 • Postoj a víra

Postoj je pro zákazníka příznivým a nepříznivým emočním stavem nebo emočním pocitem, také jeho tendencí reagovat na určité činy a chování. Víra lidí, kteří jsou přesvědčeni, že lidé předpokládají, že výrobky mají stejnou specifikaci jako produkty. Proto je také důležitý postoj a přesvědčení, které je třeba brát v úvahu při studiu lidského chování.

Související články: -

Zde je několik článků, které vám pomohou získat více podrobností o vlivu na chování spotřebitelů, takže stačí projít odkaz.

 1. Chování důležité pro obchodní manažery
 2. Plánování zapojení zákazníků
 3. Proč je podpora zákazníků důležitá

Kategorie: