Přehled zpracování souborů PHP

Veškerý moderní software vyžaduje interakci se soubory. Vyžadují buď přijetí vstupů ve formě souborů, nebo generování výstupu a přidání do souboru. V obou případech se schopnost integrace se soubory stala nedílnou součástí téměř veškerého softwaru, který se používá k řízení podniků. Pro jakoukoli aplikaci je nutná manipulace se soubory. Aby bylo možné provést některé úkoly, musí být soubor zpracován. Práce se soubory v PHP je podobná zacházení se soubory v jakémkoli jazyce, jako je například C. PHP má spoustu běžných funkcí pro práci se soubory.

Použijte případ pro kapacitu zpracování souborů PHP

Například banky by vyžadovaly software, který by jim pomohl generovat zprávy, jako jsou výpisy z bankovních účtů, po dobu 3 měsíců nebo 6 měsíců, společnosti elektronického obchodování by vyžadovaly tisk zpráv týkajících se zásob a prodejů zásob av neposlední řadě aplikací souvisejících s obchod na akciovém trhu by vyžadoval, aby denní ceny akcií byly poskytovány ve formě čitelného souboru. Jsem si jistý, že v tomto příkladu byste souhlasili s tím, že jakýkoli software, který podporuje obchodní funkci, by vyžadoval, abyste si do souboru přečetli nebo zapisovali data.

Jelikož kapacita zpracování souborů je v moderní aplikaci téměř nutností, všechny významné programovací jazyky, jako jsou Python, Java, C # a php, poskytují vestavěné funkce zpracování souborů, které vývojáři využívají k vývoji interaktivních aplikací.

Schopnost zpracování souborů v PHP

PHP podporuje následující formáty souborů pro operace čtení a zápisu.

 • Textové soubory: Soubory s příponou .txt
 • Soubory protokolu: Soubory s příponou .log
 • Vlastní přípony: Soubory s vlastní příponou jako .abc
 • Soubory CSV: Soubory s příponou .csv
 • Soubory obrázků: Soubory s příponou .jpg.webp / png / gif
 • Soubor s nastavením inicializace: Soubory s příponou .ini

Funkce zpracování souborů v PHP

PHP poskytuje širokou škálu vestavěných funkcí pro provádění různých operací se soubory. Tyto funkce souborů dobře fungují se všemi systémy OS, jako je Linus, Unix, MAC a Windows. Názvy souborů v systémech MAC OS a Windows však nerozlišují velká a malá písmena, zatímco v Unixu a Linuxu se rozlišují malá a velká písmena. Aby se předešlo nejasnostem nebo chybám, považuje se za nejlepší postup pojmenovat všechny soubory v malých případech, protože zajišťuje úplnou kompatibilitu s platformou.

Nyní, když máme vysokou úroveň pochopení toho, jak fungují funkce pro práci se soubory php, pojďme tyto funkce pochopit jeden po druhém.

1. file_exists () Funkce

Funkce se používá k ověření existence názvu souboru, který mu byl dodán jako jeho parametr. Používá se k vyhnutí se chybám, které by mohly být způsobeny pokusem o čtení nebo zápis neexistujícího souboru.

Syntax:

<_?php
file_exists($file_name) //where file_name would be a file with one of the supported extensions
?>

File_exists () by vrátil True hodnotu, pokud soubor existuje jinde by vrátil false, pokud soubor neexistuje.

Nyní použijeme tuto funkci ve specifikaci kódu ke kontrole existence souboru. Umístěte soubor s názvem „mysettings.ini“ do kořenové složky a zkuste jej získat pomocí následujícího kódu.

Kód:

<_?php
if (file_exists('mysettings.ini))
(
echo 'yay! file found!';
)
else
(
echo 'Sorry! mysettings.ini does not exist';
)
?>

Výstup:

Nyní, pokud odstraníme soubor z tohoto umístění a spustíme výše uvedený kód, uvidíme následující výstup.

2. fopen () Funkce

Funkce fopen se v php používá k otevírání souborů, které má aplikace číst.

Syntax:

<_?php
fopen($fname, $mode, $use_include_path, $context);
?>

Ve výše uvedené syntaxi $ fname znamená název souboru, $ mode znamená režim, ve kterém bychom chtěli soubor otevřít. $ mode může být některá z následujících hodnot.

 • r: Pro otevření souboru pouze v režimu jen pro čtení. Pokud zadaný název souboru není v dodaném umístění nalezen, vrátí hodnotu false.
 • r +: Pro otevření souboru v režimu čtení i zápisu. Podobně jako 'r', vrátí také false, pokud soubor nebyl nalezen.
 • w: Pro otevření souboru pouze v režimu pouze pro zápis. Pokud dodaný soubor neexistuje, pokusí se jej vytvořit.
 • w +: Pro otevření souboru v režimu čtení i zápisu. Podobně jako „w“ se také pokusí vytvořit soubor, pokud nebyl nalezen zadaný název souboru.
 • a: Pro otevření souboru v režimu pouze pro zápis a připojení na konec souboru. Pokud dodaný soubor neexistuje, pokusí se jej vytvořit.
 • a +: Pro otevření souboru v režimu čtení i zápisu. Podobně jako „a“ se také pokusí vytvořit soubor, pokud nebyl nalezen zadaný název souboru.

3. Funkce fwrite ()

Jak název napovídá, tato funkce se používá k zápisu obsahu do souborů.

Syntax:

<_?php
fwrite($handle, $data_string, $len);
?>

Kde $ handle je umístění souboru, $ data_string je textový řetězec, který bychom chtěli zapsat do souboru, a $ len je volitelný parametr pro určení maximální délky souboru.

4. fclose () Funkce

Funkce fclose () se používá v php, když jsou operace čtení a zápisu v souboru dokončeny a my bychom chtěli soubor zavřít.

Syntax:

<_?php
fclose($file_handle);
?>

Kde $ file_handle je zkratka pro ukazatel souboru.

5. fgets () Funkce

Funkce fgets () se používá v php ke čtení souboru řádek po řádku.

Syntax:

<_?php
fgets($file_handle);
?>

Kde $ file_handle je zkratka pro ukazatel souboru.

6. copy () Funkce

Funkce copy () nám umožňuje kopírovat soubor v php.

Syntax:

<_?php
copy($file1, $file2);
?>

Kde $ file1 je původní soubor a $ file2 je zkopírované umístění souboru.

7. unlink () Funkce

Funkce unlink () v Php se používá k odstranění souboru.

Syntax:

<_?php
unlink($filename);
?>

Kde $ filename je název souboru, který má být odstraněn.

Závěr

Pomocí výše uvedeného příkladu můžeme snadno dojít k závěru, že php má celou řadu vestavěných funkcí, které zjednodušují operace čtení a zápisu do souboru. Mezi nejčastěji používané funkce patří fopen () pro otevření souboru v různých režimech, fwrite () pro zápis dat do souboru, fread () pro čtení obsahu souboru, fclose () pro uzavření souboru, jakmile je provedena nezbytná operace, copy () pro zkopírování obsahu jednoho souboru do druhého a odpojením odstraníte nežádoucí soubory.

Doporučené články

Toto je průvodce zpracováním souborů PHP. Zde diskutujeme přehled, případ použití pro kapacitu zpracování php souborů spolu s top 7 funkcemi pro práci se soubory. Další informace naleznete také v následujících článcích -

 1. Jak Float funguje v PHP?
 2. Konstanty PHP (metody a příklady)
 3. Rozšířené PHP celé číslo s příklady
 4. Příkaz přepínání PHP
 5. Funkce v PHP
 6. Typy a manipulace s chybami v JavaScriptu
 7. Prohlášení o přepnutí v C #

Kategorie: