Vzorec platu (obsah)

 • Vzorec platu
 • Příklady vzorců platů (se šablonou Excel)
 • Kalkulačka mzdového vzorce

Vzorec platu

Slovo plat byl odvozen z římského dopisu „salarium“, který byl dáván římským vojákům ve starověku kromě mezd, na které měli nárok. Kalkulačka mezd je skutečně užitečná a životně důležitá pro výpočet a poznání stavu růstu zaměstnance a pro odhad přírůstků a srážek, které zaměstnavatel provádí v platu zaměstnance. Mzda se skládá z různých složek a existuje rozdíl mezi hrubou mzdou a čistou mzdou. Mzdu zaměstnance lze strukturovat následujícím způsobem: -

 • Základní plat
 • Příspěvek na pronájem domu
 • Příspěvek na dopravu
 • Příspěvek FBP
 • Statutární bonus
 • Podpůrný fond
 • Daň z příjmu
 • Pojištění

Vzorec pro kalkulačku platů je dán:

Salary = Basic + HRA + Transport Allowance + FBP Allowance + Bonus – Provident Fund – Income Tax – Insurance

Složka mzdy se také liší podle politiky společnosti, některé společnosti provádějí jiné odpočty než tento odpočet, zatímco některé společnosti neprovádějí určité odpočty ze svého platu. Podle indického zákoníku práce pracujeme v nákladech na model společnosti, kde se nejvíce odečítají mzdy, pokud je osoba zaměstnávána ve formálním sektoru, zatímco neformální zaměstnanci mohou odebrat plnou mzdu.

Příklady vzorců platů (se šablonou Excel)

Vezměme si příklad, abychom lépe pochopili výpočet platu.

Tuto šablonu platu Excel si můžete stáhnout zde - šablonu platu Excel

Vzorec platu - Příklad č. 1

Pan X. má plat následující složky platu. Vypočítejte hrubý plat a čistý plat pana X.

Hrubý plat se počítá jako:

 • Hrubý plat = 18 775 + 9 387 + 1 600 + 26 184 + 1 883
 • Hrubý plat = 57 829

Čistý plat se počítá jako:

 • Čistý plat = 57 829 - (2 100 + 2 300)
 • Čistý plat = 57 829 - 4 400
 • Čistý plat = 53 429

Hrubý plat pana X. je součet Basic, HRA, příspěvku na dopravu, PBP a zákonného bonusu, který se pohybuje kolem 57 829, zatímco čistý plat se počítá jako základní plat bez daně z příjmu a prozatímního fondu, který se pohybuje kolem 53 429.

Vzorec platu - Příklad č. 2

Vypočítejte hrubý plat a čistý plat následujících složek platu.

Hrubý plat se počítá jako:

 • Hrubý plat = 480 000 + 48 000 + 96 000 + 12 000 + 12 000 + 12 000
 • Hrubý plat = 660 000

Čistý plat se počítá jako:

 • Čistý plat = 660 000 - (50 000 + 57 600)
 • Čistý plat = 660 000 - 107 600
 • Čistý plat = 552 400

Zde se základní plat vypočte následujícím způsobem: Základní plat + příspěvek na dovolenou, příspěvek na HRA + příspěvek na dopravu + příspěvek na zábavu + zdravotní pojištění zde hrubý plat 660 000. Srážkou bude daň z příjmu a prozatímní fond, v rámci kterého se čistá mzda pohybuje kolem 552 400 .

Vzorec platu - Příklad č. 3

Vypočítejte hrubý plat a čistý plat následujících složek platu.

Hrubý plat se počítá jako:

 • Hrubý plat = 432 000 + 43 200 + 86 400 + 10 800 + 10 800 + 10 800
 • Hrubý plat = 594 000

Čistý plat se počítá jako:

 • Čistý plat = 594 000 - (45 000 + 51 840)
 • Čistý plat = 594 000 - 96 840
 • Čistý plat = 497 160

Zde se základní plat vypočte následujícím způsobem: Základní plat + příspěvek na příplatek, HRA příspěvek + příspěvek na dopravu + příspěvek na pohoštění + zdravotní pojištění zde hrubý plat 594 000. Srážkou bude daň z příjmu a prozatímní fond, v rámci kterého se čistá mzda pohybuje kolem 497 160.

Vysvětlení

 • Základní plat - základní plat je základní příjem jednotlivce a je základním platem, přes který se odvozují všechny složky příjmu.
 • Příspěvek na nájemné na bydlení - je příspěvek, který zaměstnanec dostane za své výdaje na bydlení a nájem. Obecně se jedná o 50% nebo více základního platu.
 • Příspěvek na dopravu - Jedná se o příspěvek, který zaměstnanec dostane za dopravu a dojíždění.
 • Příspěvek na FBP - Flexibilní požitky se vztahují na doplňkové požitky, na které má zaměstnanec nárok, jako jsou lékařské, ltc, převoz atd.
 • Zákonný bonus - Bonus je obecně 8, 33% z platu zaměstnance a maximální povolený zákonný bonus je 20% z platu zaměstnance.

Dedukce

 • Providentský fond - Jedná se o odpočet, který musí každý zaměstnavatel odpočíst podle správního zákona.
 • Daň z příjmu - Daň z příjmu je odpočitatelná podle desek daně z příjmu převládajících v Indii.
 • Pojištění - Pojištění je odpočitatelné podle určení, úrovně zaměstnance a let zkušeností zaměstnance.

Relevance a použití platového vzorce

Kalkulačka platů může být následující: -

 • Kalkulačka platů vypráví zaměstnanci o růstu a v případě jakýchkoli odpočtů, které nejsou pro zaměstnance jasné, může požádat o pomoc oddělení lidských zdrojů za účelem vyjasnění platu.
 • Kalkulačka mezd rovněž informuje zaměstnance o jeho postavení ve společnosti a také určuje, zda je zaměstnanec nedostatečně nebo přeplaten.
 • Kalkulačka platů se stala užitečnou ve společnosti, když společnost plánuje a realizuje iniciativu pro snižování nákladů na lidské zdroje, kalkulačka může být užitečná při výpočtu mezd a náhrad vyplácených zaměstnancům a vrcholovému vedení a může pomoci identifikovat role které jsou přeplatky nebo jsou nadbytečné.
 • Kalkulačka také snižuje pracovní zátěž oddělení lidských zdrojů, které musí počítat platy různých jednotlivců v den výplaty.

Kalkulačka mzdového vzorce

Můžete použít následující kalkulačku platů

Základní
HRA
Příspěvek na dopravu
Příspěvek FBP
Bonus
Podpůrný fond
Daň z příjmu
Pojištění
Vzorec platu

Vzorec platu Základní + HRA + příspěvek na dopravu + příspěvek FBP + bonus - prozatímní fond - daň z příjmu - pojištění
0 + 0 + 0 + 0 + 0 - 0 - 0 - 0 - 0 = 0

Doporučené články

Toto byl průvodce Salary Formula. Zde diskutujeme, jak vypočítat plat a praktické příklady. Rovněž poskytujeme kalkulačku platů se šablonou Excel ke stažení. Další informace naleznete také v následujících článcích -

 1. Jak vypočítat náklady na příležitost?
 2. Formule marže příspěvku
 3. Výpočet variabilní kalkulace
 4. Vzorec nerozděleného zisku
 5. Výkaz ziskového rozpětí příspěvku

Kategorie: