Úvod

V tomto článku se budeme zabývat tím, kolik funkcí řetězce pythonů se často používá.

Python se skládá z pěti hlavních typů dat, a to níže:

  • Numerické (jejichž podtypy jsou - int, long, float a complex)
  • Tětiva
  • Seznam
  • Tuple
  • Slovník

Například

str1 = 'Hello from EduCBA'
OR
Str2 = “Hello from EduCBA”

Poznámka:

Na rozdíl od Java nebo C ++ nelze při deklaraci proměnné uvést typ dat. Tuto proměnnou lze přímo přiřadit.

V tomto článku se podrobněji podíváme na datový typ String a jeho funkce.

Při přiřazování hodnoty řetězce k proměnné se používají jednoduché a dvojité uvozovky.

Funkce řetězce Python

1. capitalize (): Převede počáteční písmeno řetězce na velká písmena.

Příklad:

str1 = “hello from EduCBA”
str2 = str1.capitalize()
print(str2)

Výstup :

Dobrý den, od EduCBA

2. casefold (): Převede celý řetězec na malá písmena.

Příklad:

str1 = “HELLO FROM EduCBA”
str2 = str1.casefold()
print(str2)

Výstup:

ahoj z educba

3. center (): Zarovná řetězec ke středu zadané délky.

Příklad:

str1 = “EduCBA”
str2 = str1.center(10)
print(str2)

Výstup:

EduCBA

To jsou dva znakové mezery vlevo jsou prázdné, následované šesti znaky řetězce a další dvě neplatné znaky na pravé straně, celkem tedy celkem deset znaků.

4. count (): Vrátí počet výskytů podřetězců v daném řetězci.

Příklad:

str1 = “Hello from EduCBA. Welcomw to EduCBA”
num = str1.count(“EduCBA”)
print(str2)

Výstup:

2

5. encode (): Převede řetězec na jeho kódovanou verzi.

Příklad:

str1 = “EduCBA”
str2 = str1.encode()
print(“Hello from”, str2)

Výstup:

Dobrý den od vfg / 7hyt / 4

6. endswith (): Vrací true, pokud daný řetězec končí zadaným podřetězcem.

Příklad:

str1 = “Hello from EduCBA”
str2 = str1.endswith(“CBA”)
print(str2)

Výstup:

skutečný

7. expandtabs (): Nahrazuje velikost karty na zadané mezery číselných znaků. Výchozí velikost karty je 8 znaků.

Příklad:

str1 = “Hello\tfrom\tEduCBA”
str2 = str1.expandtabs(2)
print(str2)

Výstup:

Dobrý den od EduCBA

8. find (): Hledá hlavní řetězec zleva pro zadaný podřetězec a vrací jeho polohu v rámci shody, pokud není vrácena -1, když není nalezena žádná shoda.

Příklad:

str1 = “Hello from EduCBA”
str2 = str1.find(“EduCBA”)
print(str2)

Výstup:

11

9. format (): Pomáhá formátovat řetězec pomocí zástupných symbolů.

Příklad:

str1 = “EduCBA”
print("Hello from ().".format(str1))

Výstup:

Dobrý den od EduCBA.

10. index (): Vyhledá polohu výskytu podřetězce hledáním zadaného podřetězce v hlavním řetězci a vrací jeho polohu v rámci shody, pokud ne vyvolá chybu.

Příklad:

str1 = “Hello from EduCBA”
str2 = str1.index(“EduCBA”)
print(str2)

Výstup :

11

11. isalnum (): Určuje, zda jsou všechny znaky v daném řetězci alfanumerické, tj. Pouze abecedy a čísla. Pokud ano, vrátí se true, jinak vrátí false. V případě, že je mezi nimi mezera, vrací false.

Příklad:

str1 = “EduCBA123”
str2 = str1.isalnum()
print(str2)

Výstup:

Skutečný

12. isalpha (): Určuje, zda jsou všechny znaky v daném řetězci abecedy. Pokud ano, vrátí true, jinak vrátí false. V případě, že je mezi nimi mezera, vrací false.

Příklad:

str1 = “HellofromEduCBA”
str2 = str1.isalpha()
print(str2)

Výstup:

Skutečný

13. isdecimal (): Určuje, zda jsou všechny znaky v daném řetězci desetinná. Pokud ano, vrátí se true, jinak vrátí false. V případě, že je mezi nimi mezera, vrací false.

Příklad:

str1 = “123456”
str2 = str1.isdecimal()
print(str2)

Výstup:

Skutečný

14. isidentifier (): Určuje, zda je řetězec platným identifikátorem. Pokud ano, vrátí se true, jinak vrátí false. V případě, že je mezi nimi mezera, vrací false.

Příklad 1:

str1 = “EduCBA123”
str2 = str1.isidentifier()
print(str2)

Výstup:

Skutečný

Příklad 2:

str1 = “EduCBA 123”
str2 = str1.isidentifier()
print(str2)

Výstup:

Nepravdivé

15. islower (): Určuje, zda jsou všechny znaky v daném řetězci malými písmeny. Pokud ano, vrátí se true, jinak vrátí false.

Příklad:

str1 = “EduCBA”
str2 = str1.islower()
print(str2)

Výstup:

Nepravdivé

16. isnumeric (): Určuje, zda jsou všechny znaky v daném řetězci číselné, tj. Čísla a exponenty, které mohou být ve zlomcích. Pokud ano, pak se vrátí true, jinak se vrátí false.

Příklad:

str1 = “123”
str2 = str1.isnumeric()
print(str2)

Výstup:

Skutečný

17. isprintable (): Určuje, zda lze všechny znaky v daném řetězci vytisknout nebo ne. Pokud ano, vrátí se true, jinak vrátí false. Znaky jako „\ t“ nebo „\ n“ nelze vytisknout.

Příklad 1:

str1 = “EduCBA123”
str2 = str1.isprintable()
print(str2)

Výstup: Pravda

Příklad 2:

str1 = “\tEduCBA123”
str2 = str1.isprintable()
print(str2)

Výstup:

Nepravdivé

18. isspace (): Určuje, zda jsou všechny znaky v daném řetězci prázdné. Pokud ano, vrátí se true, jinak vrátí false.

Příklad:

str1 = “ “
str2 = str1.isspace ()
print(str2)

Výstup:

Skutečný

19. istitle (): Určuje, zda se řetězec řídí řadou pravidel, aby byl kvalifikován jako název. Pokud ano, vrátí se true, jinak vrátí false.

Příklad:

str1 = “Hello From Educba”
str2 = str1.istitle()
print(str2)

Výstup:

Skutečný

20. isupper (): Určuje, zda jsou všechny znaky v daném řetězci velkými písmeny. Pokud ano, vrátí se true, jinak vrátí false.

Příklad:

str1 = “HELLO FROM EDUCBA”
str2 = str1.isupper()
print(str2)

Výstup:

Skutečný

21. join (): Znamená zřetězit dva řetězce iterovaným způsobem.

Příklad:

str1 = “Hello”
str2 = str1.join(“EduCBA”)
print(str2)

Výstup:

HelloEHellodHellouHelloCHelloBHelloA

22. Lower (): Znamená převést celý řetězec na malá písmena.

Příklad:

str1 = “Hello from EduCBA.”
str2 = str1.lower()
print(str2)

Výstup:

ahoj z educba.

23. upper (): Znamená převést celý řetězec na velká písmena.

Příklad:

str1 = “Hello from EduCBA”
str2 = str1.upper()
print(str2)

Výstup:

Ahoj z EDUCBA

24. Nahradit (): Znamená nahradit substrát jiným.

Příklad:

str1 = “Hello from EduCBA!”
str2 = str1.replace(“ from”, ” there”)
print(str2)

Výstup:

Ahoj, EduCBA!

Závěr - funkce Python String

Toto je několik důležitých řetězcových funkcí, které se běžně používají. Díky těmto metodám je pro jednoho snazší a rychlejší vyvinout kód při práci s řetězci.

Doporučené články

Toto byl průvodce funkcemi Python String. Zde jsme diskutovali o úvodních a důležitých funkcích řetězce Python. Další informace naleznete také v dalších navrhovaných článcích -

  1. Co je Python
  2. Funkce úlu String
  3. Příkazy Python
  4. Funkce řetězce VBScript
  5. Python Frameworks Přehled

Kategorie: