Úvod do objektu v Pythonu

Python je programovací jazyk, který provádí objektově orientovaný způsob, to znamená, že jazyk je spouštěn pro svůj tok provádění nebo řízení provádění pomocí použitého použitého objektu.

Objekty jsou instance tříd v programovacím jazyce python. Metody v objektech jsou funkce, které patří k objektu.

Syntax

Class Class_Name:
……………………………….
Object_Name = Class_Name()
Object_Name.Method_Name()

Příklad programu

Program pro stanovení procenta výkonu zaměstnance

Objektivní

 • Cílem programu je zhodnotit výkon zaměstnance.
 • průměrné jednotky vyprodukované zaměstnancem a čas potřebný k výrobě těchto jednotek jsou tedy stanoveny, ve kterých se na klíč stanoví výkonnostní hodnota zaměstnance.
 • takže pomocí této hodnoty výkonu je stanoveno hodnocení zaměstnance.

Tento program je určen pro práci s více dědičnými předměty, kde je podřízená třída zodpovědná za volání metod implikovaných v odpovídající mateřské třídě

#!/usr/bin/evn python
#Define a class as 'Individual'#
import sys
#individual class defenition#
class Individual:
#Constructor#1#
# The constructor1 holds some basic checks for the program
def __init__(self):
Valid_genders = ('Male', 'Female', 'transgender') self.Employee_Name = input( " Enter Name of the Employee : " )
self.Employee_age = input( " Enter age of the Employee : " )
print( " Valid gender values are " )
print( " 1. Male " )
print( " 2. Female " )
print( " 3. Transgender " )
try:
Employee_gender = input( " Enter gender of the Employee : " )
if Employee_gender not in Valid_genders:
raise Exception('valueerror')
except Exception as valueerror:
print("PLEASE ENTER A VALID GENDER")
sys.exit(0)
# Method
def display(self):
print( " ! ! ! ! ! EMPLOYEE PERFORMANCE CALCULATOR ! ! ! ! ! " )
print( " Employee Name : ", self.Employee_Name )
print( " Employee Age : ", self.Employee_age )
# Define a class as 'Evaluated_Rating' #
class Evaluated_Rating:
# Constructor#2 #
def __init__(self):
self.department = input( " department of the Employee : " )
print( " Note : An employee produces more than 50 units with 7 average minutes perunit in a day " )
self.Productivity = int(input( " Average productive units by the employee per day : " ) )
self.production_time = int(input( " Average production time for one unit by the employee : " ) )
# Method
def display(self):
print( " Employee Deparment : ", self.department )
performance_percentage = (self.Productivity * self.production_time)/100
print( " Performance percentage : ", performance_percentage )
if (performance_percentage > 4 ) :
print(" THE EMPLOYEE HAS SCORED RATING 3 ")
elif (performance_percentage > 6 ) :
print(" THE EMPLOYEE HAS SCORED RATING 2 ")
elif (performance_percentage > 9):
print(" THE EMPLOYEE HAS SCORED RATING 1 ")
class Employee(Individual, Evaluated_Rating):
def __init__(self):
# Call ' Individual ' super class constructor
Individual.__init__(self)
# Call ' Evaluated_Rating ' super class constructor
Evaluated_Rating.__init__(self)
def result(self):
# Call method of class 'Individual'
Individual.display(self)
# Call method of class 'Evaluated_Rating'
Evaluated_Rating.display(self)
# Objects of class 'Employee1' #
Employee1 = Employee()
Employee1.result() # object using the methods of the declared class
# Objects of class 'Employee' #
Employee2 = Employee()
Employee2.result() # object using the methods of the declared class
print(" ")
print( "Note: The instances get initialized with the given values Successfully " )

Výstup :

Vysvětlení

Cílem programu je zhodnotit výkon zaměstnance. průměrné jednotky vyprodukované zaměstnancem a čas potřebný k výrobě těchto jednotek jsou tedy stanoveny, ve kterých se na klíč stanoví výkonnostní hodnota zaměstnance. takže pomocí této hodnoty výkonu je stanoveno hodnocení zaměstnance.

Z technického hlediska jsou objekty 'Zaměstnanec1' a 'Zaměstnanec2' instancí a tok programu je moudře řízen.

Níže je uveden seznam prvků zobrazených programem pro jednoho zaměstnance,

Zadejte jméno zaměstnance:

Zadejte věk zaměstnance:

Platné hodnoty pohlaví jsou

 1. mužský
 2. ženský
 3. Transgender

Zadejte pohlaví zaměstnance:

oddělení zaměstnance:

Poznámka: Zaměstnanec produkuje více než 50 jednotek se 7 průměrnými minutami na jednotku za den

Průměrné produkční jednotky zaměstnance za den:

Průměrná doba výroby na jednu jednotku zaměstnancem:

! ! ! ! ! KALKULÁTOR VÝKONU ZAMĚSTNANCŮ! ! ! ! !

Jméno zaměstnance :

Věk zaměstnance:

Zaměstnanecké oddělení:

Procento výkonu:

ZAMĚSTNANEC MĚŘIL HODNOCENÍ

Výhody použití objektů pomocí objektově orientovaného programování

 • objekty hrají zásadní roli při opakovaném použití kódu. tohoto opětovného použití je do značné míry dosaženo prostřednictvím konceptu dědičnosti v objektově orientovaném programování.
 • polymorfismus v objektově orientovaném programování vtahuje do kódu větší míru flexibility.
 • řešení problémů se stává poměrně jednodušším úkolem se zaváděním objektů, čehož je možné dosáhnout díky flexibilitě řízení kódu, které tyto objekty implikují.

Závěr - Objekt v Pythonu

Koncept objektově orientovaného programování hraje užitečnou roli při implementaci efektivního programování na vysoké úrovni v jazyce python. a tyto objekty fungují jako klíčové krále při provádění těchto konceptů.

Doporučené články

Toto je průvodce Object v Pythonu. Zde diskutujeme programový příklad pro stanovení procenta výkonu zaměstnance. Další informace naleznete také v následujícím článku -

 1. Abstraktní třída v Pythonu
 2. Seznam operací v Pythonu
 3. Editory Pythonu
 4. Smyčky v Pythonu
 5. Polymorfismus v Javě
 6. Různé typy smyček s jeho výhodami
 7. Kompletní průvodce dědictvím v Pythonu
 8. Smyčky ve VBScript s příklady
 9. Deklarace abstraktní třídy v C # s příkladem

Kategorie: