Úvod do hvězdných vzorů v PHP

V tomto tutoriálu se naučíme, jak implementovat hvězdné vzory do PHP. Tisk různých vzorů v PHP je jednoduchý a snadno se učí. A bylo by dobré mít znalosti v jiných programovacích jazycích, jako je C nebo C ++. Můžeme tisknout pyramidové trojúhelníkové vzory, hvězdné vzory, číselné vzory atd. Budeme se je učit v tomto tutoriálu, z mnoha různých vzorů. K vytváření těchto vzorů používáme smyčku. Můžeme také použít smyčku foreach a vnořenou pro smyčku k tisku těchto vzorů. V těchto vnořených smyčkách použijeme vnější smyčku a vnitřní smyčku k tisku hvězd pro jeden konkrétní vzor.

Příklady vzorů hvězd v PHP

Níže je uvedeno 6 příkladů Star Patterns v PHP:

 • Jedná se o jednoduchý vzorec hvězd v PHP. Budeme používat dvě smyčky, vnější a vnitřní smyčku. Vnější smyčka je pro řádky a vnitřní smyčka je pro sloupce. Vnější smyčka s hodnotou I iteruje 5krát počínaje 0 a končící hodnotou 5, jak chceme pět řádků. Vnější smyčka představuje řady vzoru.
 • Dále, vnitřní smyčka také opakuje 5 krát počínaje od 0 a končí hodnotou menší než hodnota 5. Vnitřní smyčka představuje sloupce vzoru.
 • Podle syntaxe for loop, vnější smyčka začíná 0, kontroluje stav, zda je menší než 5, pokud ano, půjde dovnitř smyčky. Uvnitř smyčky for je opět smyčka for for pro sloupce, kde je proměnná j inicializována na 0 a tato smyčka bude tisknout hvězdy (*) v prvním řádku a bude se opakovat, dokud nebude splněna podmínka $ j <5.
 • Když je hodnota $ j větší než 5, ovládací prvek vyjde ze smyčky a kurzor přijde v dalším řádku. Nyní je hodnota i zvýšena o 1, což znamená, že hodnota je 2 a opět j pro smyčku bude opakovat 5krát a vytiskne 5 hvězd.
 • Toto se bude opakovat 5krát, dokud není hodnota i větší než 5. Jakmile je hodnota větší než 5, program zastaví provádění a vytiskne se požadovaný výstup.

Příklad č. 1

Kód:

<_?php
//example to demonstrate star pattern-1
for($i=0; $i<5; $i++) (
for($j=0; $j<5; $j++)
(
echo '*';
)
echo '
';
)
?>

Výstup:

Příklad č. 2

V tomto příkladu se opakuje i pro smyčku 5krát a pro každou hodnotu i se vnitřní j pro smyčku iteruje a tiskne jako hvězdička *. J pro smyčku se používá k tisku hvězd. Pro počáteční hodnotu i jako 1 bude vytištěna jedna hvězdička. Dále pro hodnotu 2 budou vytištěny dvě hvězdy v jednom řádku, znovu pro hodnotu 3 budou vytištěny tři hvězdy a to bude pokračovat, dokud hodnota není větší než 5.

Kód:

<_?php
//example to demonstrate star pattern-2
for($i=1; $i<=5; $i++) (
for($j=1; $j<=$i; $j++)
(
echo '*';
)
echo '
';
)
?>

Výstup:

Příklad č. 3

V tomto příkladu bude smyčka i for 5krát opakovat, jak chceme 5 řádků. J pro smyčku se používá k tisku * v závislosti na hodnotě i. Poprvé, když chceme v prvním řádku 5 hvězdiček, tak pro první hodnotu i jako 1, j smyčka vytiskne 5 hvězdiček. Dále pro hodnotu 2 tiskne smyčka j 4 hvězdičky, pro další hodnotu 3 se smyčka j vytiskne třikrát atd. To se zastaví, jakmile je stav i větší než 5 a vytiskne požadovaný výstup.

Kód:

<_?php
//example to demonstrate star pattern-3
for($i=1; $i<=5; $i++) (
for($j=5; $j>=$i; $j--)
(
echo '*';
)
echo '
';
)
?>

Výstup:

Příklad č. 4

V tomto příkladu je hodnota I pro smyčku opakována 5krát, protože počet řádků ve vzoru hvězdy je 5. Také v tomto příkladu používáme j pro smyčku k tisku mezer a nové k pro smyčku se používá k tisku hvězdy *.

Kód:

<_?php
//example to demonstrate star pattern-4
for($i=1; $i<=5; $i++) (
for($j=4; $j>=$i; $j--) //loop to print spaces
(
echo ' ';
)
for($k=1; $k<=$i; $k++) //loop to print stars
(
echo '*';
)
echo '
';
)
?>

Výstup:

Příklad č. 5

V tomto příkladu se používají tři smyčky, jedna pro počet řádků, druhá pro tisk mezer a třetí pro tisk hvězd. Obě definované smyčky jsou závislé na hodnotě i.

Kód:

<_?php
//example to demonstrate star pattern-5
for($i=1; $i<=6; $i++) (
for($j=1; $j<=$i; $j++) //loop to print spaces
(
echo ' ';
)
for($k=5; $k>=$i; $k--) //loop to print stars
(
echo '*';
)
echo '
';
)
?>

Výstup:

Příklad č. 6

V tomto příkladu existuje kombinace dvou hvězdných vzorů horní trojúhelník a dolní trojúhelník. Tyto trojúhelníky jsou již vysvětleny v předchozích příkladech a proto používáme tři smyčky, jednu pro počet řádků, druhou pro tisk prostorů a třetí pro tisk hvězd a tato smyčka se opakuje znovu s různými počátečními hodnotami i a j spolu s různými podmínkami pro další polovinu trojúhelníkového vzoru.

Kód:

<_?php
//example to demonstrate star pattern-5
// this loop prints the upper half of the star pattern
for($i=1; $i<=5; $i++) (
for($j=1; $j<=$i; $j++) //loop to print spaces
(
echo '*';
)
echo '
';
)
// this loop prints the lower half of the pattern
for($i=1; $i<=5; $i++) (
for($j=4; $j>=$i; $j--) //loop to print stars
(
echo '*';
)
echo '
';
)
?>

Výstup:

Závěr

V tomto článku jsou vysvětleny hvězdné vzory v php. Viděli jsme různé formy hvězdných vzorců. Tyto vzory jsou s vysvětlením toho, jak podmínka funguje, jak funguje opakování pro tisk hvězd podle potřeby.

Doporučené články

Toto je průvodce Star Patterns v PHP. Zde diskutujeme příklady Star Patterns v PHP s kódem a výstupy. Další informace naleznete také v dalších souvisejících článcích.

 1. PHP Do while Loop
 2. Factorial v PHP
 3. Proměnné v PHP
 4. Rekurzivní funkce PHP
 5. Jak připojit databázi k PHP?
 6. Konstanty PHP
 7. Proveďte smyčku v Pythonu
 8. Rekurzivní funkce v Pythonu
 9. Věcný program v JavaScriptu
 10. Rekurzivní funkce v C
 11. Rekurzivní funkce v JavaScriptu

Kategorie: