Co je protokol Simple Mail Transfer Protocol?

Pro přenos e-mailů se používá jednoduchý protokol pro přenos pošty (SMTP). Skutečný přenos pošty se provádí prostřednictvím MTA, tj. Agentů přenosu zpráv. Pro přenos pošty z jednoho systému do druhého musí mít systém agenty pro přenos klientských zpráv a agenty pro přenos zpráv na serveru. Agent přenosu klientských zpráv se používá k odesílání pošty a agenti přenosu zpráv serveru se používají k přijímání pošty. Protokol Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) Protokol Simple Mail Transfer Protocol je jediný protokol, který definuje klienta a server agentů přenosu zpráv (MTA). Protokol jednoduchého přenosu pošty se používá k definování toho, jak musí být příkazy i odpovědi odesílány tam a zpět. Používá se dvakrát, mezi odesílatelem a poštovním serverem odesílatele a mezi dvěma poštovními servery.

Jak funguje protokol Simple Mail Transfer Protocol?

Pro přenos zpráv mezi klientem Agentů pro přenos zpráv a Agenti pro přenos zpráv se používá jednoduchý protokol pro přenos pošty pomocí příkazů a odpovědí.

Nejprve klient MTA odešle příkazy serveru MTA, v reakci server MTA odešle odpovědi klientovi MTA.

Příkazy SMTP:

Podívejme se na tyto příkazy a odpovědi jeden po druhém.

Příkazy jsou odesílány z klienta na server. Syntaxe příkazu je uvedena níže.

Klíčové slovo: argument (s)

Jednoduchý protokol pro přenos pošty definuje různé příkazy uvedené níže.

1) Ahoj

Klient používá tento příkaz k identifikaci sebe sama. Argumentem je jméno hostitele odesílatele. Formát je uveden níže:

HELO: challenger.atc.educba

2) MAIL OD

Klient používá tento příkaz k identifikaci odesílatele zprávy. Argumentem je e-mailová adresa odesílatele. Formát je uveden níže:

MAIL FROM:

3) RCPT TO

Klient používá tento příkaz k identifikaci zamýšleného příjemce zprávy. Argumentem je e-mailová adresa příjemce. Formát je uveden níže:

RCPT TO:

4) DATA

Klient používá tento příkaz k odeslání zprávy. Všechny řádky, které následují po příkazu DATA, se považují za poštovní zprávu. Formát je uveden níže:

DATA

Toto je zpráva, která je určena k odeslání do přijímače.

5) QUIT

Klient používá tento příkaz k ukončení zprávy. Formát je uveden níže:

PŘESTAT

6) REST

Klient používá jeho příkaz ke zrušení aktuální poštovní transakce. Spojení se resetuje a uložené informace o odesílateli a příjemci budou vymazány. Formát je uveden níže:

ZBYTEK

7) VRFY

Klient používá tento příkaz k ověření e-mailové adresy příjemce. Formát je uveden níže:

VRFY:

8) NOOP

Klient používá tento příkaz ke kontrole stavu příjemce. Formát je uveden níže:

NOOP

9) TURN

Odesílatel i příjemce používají tento příkaz k přepínání svých pozic, tj. Odesílatel se stává příjemcem a příjemce se stává odesílatelem. V dnešním světě tento protokol nepodporuje jednoduchý protokol pro přenos pošty. Formát je uveden níže:

OTÁČET SE

10) EXPN

Tento příkaz požádá hostitele příjemce, aby rozbalil seznam adresátů, který je odeslán jako argumenty, a vrátil adresy poštovní schránky příjemce, které seznam tvoří. Formát je uveden níže:

EXPN: abcd

11) NÁPOVĚDA

Tento příkaz žádá příjemce, aby poslal informaci o příkazu, který je odeslán jako argument.

NÁPOVĚDA: mail

12) ODESLÁNÍ

Tento příkaz určuje, že pošta má být doručena terminálu příjemce a ne do poštovní schránky. Pokud je příjemce offline, je pošta odložena.

ODESLÁNÍ Z:

13) SMOL OD

Tento příkaz určuje, že pošta má být doručena terminálu nebo poštovní schránce příjemce. Pokud je příjemce online, je pošta odeslána přímo do terminálu. Pokud je příjemce offline, je pošta odeslána do poštovní schránky.

SMOL OD:

14) SMAL OD

Tento příkaz určuje, že pošta má být doručena terminálu a poštovní schránce příjemce. Pokud je příjemce offline, je pošta odeslána do terminálu a do poštovní schránky. Pokud je příjemce online, je pošta odeslána přímo do poštovní schránky.

SMAL OD:

15) VERB

Povolí nebo zakáže podrobný režim .

16) TICK

Vloží identifikátor do dávkové sady odpovědí SMTP.

Odpovědi:

Odpovědi jsou odesílány ze serveru klientovi. Jedná se o 3místný kód, který může sledovat některé informace v textovém formátu. Kódy odezvy protokolu Simple Mail Transfer Protocol jsou uvedeny takto:

 • 211: Stav systému
 • 214: Nápověda
 • 220: Servis připraven
 • 221: Servisní uzavírací přenosový kanál
 • 250: Požadovaný příkaz je dokončen
 • 251: Zpráva bude přeposlána
 • 354: Zahájení zadávání pošty
 • 421: Služba není k dispozici
 • 403: Uživatel není oprávněn odesílat z této e-mailové adresy. tj. uživatel musí aktualizovat aktuální e-mailovou adresu.
 • 450: Poštovní schránka není k dispozici
 • 451: Příkaz byl přerušen kvůli místní chybě
 • 452: Příkaz byl přerušen kvůli nedostatečnému úložišti
 • 500: Chyba syntaxe kvůli nerozpoznanému příkazu
 • 501: Chyba syntaxe kvůli parametru nebo argumentům
 • 502: Příkaz nebyl implementován.
 • 503: Špatná posloupnost příkazů
 • 504: Příkaz dočasně není implementován
 • 550: Příkaz nebyl proveden
 • 551: Uživatel není místní
 • 552: Požadovaná akce byla přerušena
 • 553: Požadovaná akce nebyla podniknuta
 • 554: Transakce se nezdařila

Závěr

V tomto článku jsme viděli, co je protokol Simple Mail Transfer Protocol, jak to funguje spolu s příkazy k vytvoření, údržbě a ukončení konfigurace protokolu Simple Mail Transfer Protocol.

Doporučené články

Toto je průvodce protokolem Simple Mail Transfer Protocol. Zde jsme diskutovali o tom, jak funguje protokol SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)? spolu s různými příkazy v SMTP. Další informace naleznete také v následujících článcích -

 1. Datové modely v DBMS
 2. RDBMS Interview Otázky
 3. Nástroj pro integraci dat
 4. Co je to steganografie?

Kategorie: