Vzorec pro snížení procenta (obsah)

 • Vzorec
 • Příklady
 • Kalkulačka

Co je to procento snížení vzorce?

Termín „procentuální pokles“ označuje porovnání poklesu hodnoty předmětové proměnné v časovém období vzhledem k její původní hodnotě. Vzorec pro procentuální snížení lze odvodit odečtením nové hodnoty proměnné od její původní hodnoty, pak vydělením výsledku původní hodnotou a vynásobením 100%, vyjádřit v procentech. Matematicky je reprezentován jako,

Percentage Decrease = (Original Value – New Value) / Original Value * 100

Příklady vzorce pro snížení procenta (se šablonou Excel)

Vezměme si příklad, abychom lépe porozuměli výpočtu procentuálního snížení.

Tuto šablonu procento snižování vzorců Excel si můžete stáhnout zde - procento procento snižování vzorců Excel

Vzorec pro snížení procenta - Příklad č. 1

Vezměme si příklad Johna, který minulý rok investoval 500 dolarů na nákup 10 akciových akcií společnosti XYZ Ltd. V tomto roce opět koupil dalších 15 akciových akcií společnosti za 600 USD. Zkontrolujte, zda cena v běžném roce klesla, a pokud ano, vypočítejte procentuální snížení ceny akcií.

Řešení:

Proto je vidět, že cena akcií klesla z loňských 50 dolarů na 40 USD v běžném roce.

Procento snížení se vypočítá pomocí vzorce uvedeného níže

Procentní pokles = (Akciová cena akcií minulý rok - Akciová cena akcií běžný rok) / Akciová cena akcií minulý rok * 100

 • Procento snížení = (50 - 40 $) / 50 x 100 *
 • Procentuální pokles = 20%

Majetkový podíl XYZ Ltd se proto v loňském roce snížil o 20%.

Vzorec pro snížení procenta - Příklad č. 2

Vezměme si příklad ceny ropy, která v minulém roce zaznamenala výraznou volatilitu s klesajícím trendem. Cena ropy byla k 22. červnu 2018 68, 58 USD za barel, zatímco cena ropy dnes klesla na 57, 43 USD za barel, tj. 21. června 2019. Vypočítejte procentuální snížení ceny ropy.

Řešení:

Procento snížení se vypočítá pomocí vzorce uvedeného níže

Procento snížení = (hrubá cena o rok zpět - hrubá cena dnes) / hrubá cena o rok zpět * 100

 • Procento snížení = (68, 58 - 57, 43 $) / 68, 58 * 100
 • Procento snížení = 16, 26%

Cena ropy se proto v loňském roce snížila o 16, 26%.

Vzorec pro snížení procenta - Příklad č. 3

Vezměme si příklad celkové velikosti aktiv společnosti Apple Inc. Podle výroční zprávy za rok končící 29. září 2018 se celková velikost aktiv snížila z 375 219 milionů USD v roce 2017 na 365 725 milionů USD v roce 2018. Vypočítejte procentuální snížení velikosti aktiv společnosti Apple Inc. za poslední rok.

Řešení:

Procento snížení se vypočítá pomocí vzorce uvedeného níže

Procentní pokles = (Celkový majetek v roce 2017 - Celkový majetek v roce 2018) / Celkový majetek v roce 2017 * 100

 • Procento snížení = (375 219 $ - 365 725 $) / 375 219 * 100
 • Procentuální pokles = 2, 53%

Celková velikost aktiv společnosti Apple Inc. se proto během účetního období 2018 snížila o 2, 53%.

Vysvětlení

Vzorec pro procentuální snížení lze odvodit pomocí následujících kroků:

Krok 1: Nejprve si poznamenejte původní hodnotu proměnné na začátku období.

Krok 2: Dále určete novou hodnotu proměnné na konci období, která je nižší než původní hodnota.

Krok 3: Dále určete změnu nebo snížení hodnoty proměnné v časovém období odečtením nové hodnoty proměnné z původní hodnoty, jak je ukázáno níže.

Snížení hodnoty = původní hodnota - nová hodnota

Krok 4: Konečně lze vzorec pro procentuální snížení odvodit vydělením změny hodnoty původní hodnotou předmětové proměnné a pak vynásobením výsledku 100%, aby se výsledek vyjádřil v procentech, jak je uvedeno níže.

Procentní snížení = snížení hodnoty / původní hodnoty * 100%

Procento snížení = (původní hodnota - nová hodnota) / původní hodnota * 100%

Relevance a použití procentuálního snížení vzorce

Je to jeden z nejpoužívanějších matematických vzorců, protože se používá k měření relativního poklesu hodnoty mnoha položek v reálném životě. Lze to považovat za důležitý koncept, protože většina položek kolem nás v průběhu času odepisuje hodnotu. Ve skutečnosti se vzorec procentního snížení používá ve finančním světě převážně k posouzení procentního poklesu hodnoty investice, míry poklesu velikosti aktiv společnosti atd. Vzorec pro procentuální snížení také najde uplatnění ve ekonomický svět, kde se používá ke sledování poklesu cen komodit, jako je ropa, zlato, hliník atd. Vzorec pro procentuální změnu v zásadě označuje stupeň změny, kterou lze použít k porovnání změny hodnoty proměnné v čase .

Procentuální snížení kalkulačky vzorců

Můžete použít následující kalkulačku pro snížení procenta

Původní hodnota
Nová hodnota
Procentuální pokles

Procentuální pokles =
Původní hodnota - nová hodnota x 100
Původní hodnota
=
0 - 0 X 100 = 0
0

Doporučené články

Toto je průvodce procentuální redukcí vzorce. Zde diskutujeme, jak vypočítat procento snížení spolu s praktickými příklady. Rovněž poskytujeme kalkulačku procento snížení s šablonou Excel ke stažení. Další informace naleznete také v následujících článcích -

 1. Jaký je vzorec výdajů na odpisy
 2. Výpočet relativního snížení rizika
 3. Jak vypočítat procentuální vyjádření?
 4. Aktuální výnos dluhopisového vzorce

Kategorie: