Relativní vzorec směrodatné odchylky (obsah)

 • Relativní vzorec standardní odchylky
 • Příklady vzorce relativní standardní odchylky (se šablonou Excel)
 • Kalkulačka relativní směrodatné odchylky

Relativní vzorec standardní odchylky

Standardní odchylka nám pomáhá pochopit hodnotu dat skupiny; rozptyl jednotlivých údajů od průměru skupiny. Existují data, která se blíží průměru skupiny a existují data, jejichž hodnota je vyšší než průměr skupiny. Relativní směrodatná odchylka je výpočet přesnosti při analýze dat. Relativní směrodatná odchylka se vypočítá dělením směrodatné odchylky skupiny hodnot průměrem hodnot. RSD je odvozeno od Standard Deviation as pomocí různých sad dat získaných z aktuálního vzorku testu provedeného konkrétním týmem pro výzkum a vývoj.

Vzorec pro relativní směrodatnou odchylku je

Relative Standard Deviation (RSD) = (S * 100) / x¯

Kde,

 • RSD = relativní směrodatná odchylka
 • S = směrodatná odchylka
 • x¯ = střední hodnota dat.

Příklady vzorce relativní standardní odchylky (se šablonou Excel)

Vezměme si příklad, abychom lépe porozuměli výpočtu relativní směrodatné odchylky.

Tuto šablonu relativní směrodatné odchylky si můžete stáhnout zde - šablonu relativní směrodatné odchylky

Relativní směrodatná odchylka - příklad č. 1

Vypočítejte relativní směrodatnou odchylku pro následující sadu čísel: 48, 52, 56, 60, kde směrodatná odchylka je 2, 48.

Řešení:

Průměrný průměr vzorku se vypočítá jako:

 • Průměrný vzorek = (48 + 52 + 56 + 60) / 4
 • Průměrný průměr = 216/4
 • Průměr vzorku = 54

Relativní směrodatná odchylka se vypočítá pomocí vzorce uvedeného níže

Relativní směrodatná odchylka (RSD) = (S * 100) / x¯

 • Relativní směrodatná odchylka = (2, 48 x 100) / 54
 • Relativní směrodatná odchylka = (248) / 54
 • Relativní směrodatná odchylka = 4.6

RSD pro výše uvedené číslo je tedy 4, 6.

Relativní vzorec standardní odchylky - Příklad č. 2

Vypočítejte relativní směrodatnou odchylku pro následující sadu čísel: 10, 20, 30, 40 a 50, kde směrodatná odchylka je 10.

Řešení:

Průměrný průměr vzorku se vypočítá jako:

 • Průměr vzorku = (10 + 20 + 30 + 40 + 50) / 5
 • Průměr vzorku = 150/5
 • Průměr vzorku = 30

Relativní směrodatná odchylka se vypočítá pomocí vzorce uvedeného níže

Relativní směrodatná odchylka (RSD) = (S * 100) / x¯

 • Relativní směrodatná odchylka = (10 x 100) / 30
 • Relativní směrodatná odchylka = 1000/30
 • Relativní směrodatná odchylka = 33, 33

RSD pro výše uvedené číslo je tedy 33, 33.

Relativní směrodatná odchylka - příklad # 3

Vypočítejte relativní směrodatnou odchylku pro následující sadu čísel: 8, 20, 40 a 60, kde směrodatná odchylka je 5.

Řešení:

Průměrný průměr vzorku se vypočítá jako:

 • Průměr vzorku = (8 + 20 + 40 + 60) / 4
 • Průměrný průměr vzorku = 128/4
 • Průměr vzorku = 32

Relativní směrodatná odchylka se vypočítá pomocí vzorce uvedeného níže

Relativní směrodatná odchylka (RSD) = (S * 100) / x¯

 • Relativní směrodatná odchylka = (5 * 100) / 32
 • Relativní směrodatná odchylka = 500/32
 • Relativní směrodatná odchylka = 15, 625

RSD pro výše uvedené číslo je tedy 15, 625 .

Vysvětlení

Relativní směrodatná odchylka je odvozena vynásobením směrodatné odchylky 100 a vydělením výsledku průměrem skupiny. Je vyjádřen v procentech a v zásadě označuje, jak jsou různá čísla umísťována vzhledem ke střední hodnotě. Běžně se používá pro poměr rizika a návratnosti v několika investičních návrzích založených na jeho historických výnosech.

Pokud se konkrétní produkt jeví jako vyšší relativní směrodatná odchylka, znamená to, že čísla jsou velmi široce rozšířena od svého průměru. Někdy, podle požadavku na produkt, tým RSD potřebuje určitá data, která jsou ve skutečnosti daleko od průměrného RSD. V těchto případech se berou v úvahu data, která se dobře odchylují od RSD.

V případě obrácené situace, tj. Nižší relativní směrodatné odchylky, jsou čísla blíž než jeho průměr a označují se také jako variační koeficient. Obecně poskytuje představu o skutečných předpovědích v daném souboru dat.

RSD nám říká, zda je „běžná“ standardní odchylka ve srovnání s průměrem ze série dat minimální nebo maximální z hlediska množství. Pravidelná směrodatná odchylka poskytuje spravedlivou představu o rozdělení skóre kolem průměru (průměr). Například při průměrném skóre 50 a směrodatné odchylce 10 by většina lidí očekávala, že většina bodů bude ležet mezi 40 a 60 a že téměř všechna skóre klesnou mezi 30 a 70.

Relevance a použití vzorce relativní směrodatné odchylky

 • Relativní směrodatná odchylka se široce používá při interpretaci vztahů mezi statistickými údaji v různých segmentech. Statistiky a Analytics se staly součástí obchodních domů a pro předpovídání očekávané poptávky po konkrétních datech je společnost povinna zvolit si různé statistické nástroje. Jedním z nich je relativní standardní vzorec, který měří pravděpodobnou poptávku v různých fázích na základě historických statistických údajů a přehledů o očekávané produkci.
 • V případě produktů zaměřených na výzkum není vždy možné pochopit přesný výsledek týmu RSD. Situace a výsledky jsou tedy vedeny obrovskými nejistotami a pravděpodobnostmi. Takže konzervativní hráč by se měl dostat blízko průměru. RSD tedy eliminuje výsledky, které jsou příliš daleko ve srovnání se skutečným RSD. Byly by vzaty v úvahu výsledky uzavřené RSD.
 • To je jeden z hlavních nástrojů, který naznačuje, zda se cena akcií pohybuje v růstu firmy nebo ne. Někdy je cenový pohyb konkrétní akcie určen na základě cenového pohybu indexu. Pokud se cena pohybuje opačným směrem, lze ji zjistit pomocí RSD.
 • Ve světě investic převládají různé analýzy a statistiky, po nichž následuje výnos z konkrétního fondu spravovaného různými fondy fondů. Různé výnosy z různých fondů fondů naznačují rozmanitost a dynamiku investic. Normální člověk nemusí vždy vybrat nejlepší finanční prostředky. Pro zjednodušení konkrétního fondu podle jeho požadavku tedy může běžný muž přistupovat k metodám RSD použitým pro standardní odchylku.
 • RSD je rafinovaná forma analytického nástroje, která koncovému uživateli pomáhá pochopit trendy, poptávku po produktu a očekávané preference zákazníků v různých odvětvích. Pro zjednodušení požadavků proto RSD pomáhá detekovat skutečné výsledky z různých možností.

Kalkulačka relativní směrodatné odchylky

Můžete použít následující kalkulačku relativní směrodatné odchylky

S
X
Relativní směrodatná odchylka vzorce (RSD)

Relativní směrodatná odchylka vzorce (RSD) =
S * 100 =
X
0 * 100 = 0
0

Doporučené články

Toto byl průvodce Relativní standardní odchylkou vzorce. Zde diskutujeme, jak vypočítat relativní směrodatnou odchylku, spolu s praktickými příklady. Poskytujeme také kalkulačku relativní směrodatné odchylky se šablonou Excel ke stažení. Další informace naleznete také v následujících článcích -

 1. Jak vypočítat Sharpe Ratio pomocí vzorce
 2. Vzorec pro čistou realizovatelnou hodnotu
 3. Průvodce formulací relativního snižování rizika
 4. Příklady vzorců variací portfolia

Kategorie: