Úvod do TFTP

V tomto článku budeme diskutovat o TFTP. Se zapojením internetu se objevily dvě podmínky, a to klient a server. Tito klienti a servery spolu komunikují přes internet. Celé toto sdělení se řídí určitými sadami pokynů, které obecně nazýváme protokoly. Při komunikaci mezi uzly na internetu je třeba dodržovat několik protokolů.

Jedním takovým protokolem je FTP protokol. Zde FTP znamená File Transfer Protocol. Tento protokol pomáhá odeslat soubor ze serveru na vyžádání ze strany klienta.

Toto téma, o kterém budeme hovořit viz TFTP, je také jedním z takových protokolů přenosu souborů.

TFTP znamená Trivial File Transfer Protocol . Chtěli bychom říct, že FTP a TFTP nejsou úplně stejné. FTP má oproti protokolu TFTP mnohem více funkcí

Co je TFTP?

Protokol Trivial File Transfer Protocol je jednoduchý protokol, který se používá k odeslání souboru ze serveru klientovi. Protokol Trivial File Transfer Protocol používá koncept UDP ke sdílení souborů mezi serverem a klientem. Zde UDP znamená User Datagram Protocol.

Protokol Trivial File Transfer Protocol v detailu a jeho porozumění

Protokol Trivial File Transfer Protocol má velmi jednoduchý koncept a díky svému jednoduchému konceptu má také velmi jednoduchý design. Přestože má vzhledem ke své jednoduché konstrukci ve srovnání s protokolem File Transfer Protocol omezené funkce. Obecně protokol Trivial File Transfer Protocol nevede před komunikací souboru k žádné autentizaci. Protokol Trivial File Transfer Protocol při podávání komunikace nepoužívá žádný mechanismus zabezpečení. Protože protokol Trivial File Transfer Protocol se neřídí žádným ověřovacím mechanismem ani jakýmkoli zabezpečovacím mechanismem, nelze jej použít pro komunikaci se soubory přes internet

Obvykle se používá pro komunikaci souborů mezi počítači nastavenými v lokálním intranetu

Nejdůležitější vlastností protokolu Trivial File Transfer Protocol je to, že používá velmi malé množství paměti. Protokol Trivial File Transfer Protocol lze použít ke komunikaci spouštěcích souborů, pokud počítače nemají pevné disky

Protokol Trivial File Transfer Protocol obecně používá protokol 69 Port používaný pro komunikaci však lze definovat pomocí, když se nastavuje protokol Trivial File Transfer Protocol

Na co se TFTP používá?

Protokol Trivial File Transfer Protocol se používá pro komunikaci souborů mezi klientem a serverem v místní síti. Protokol Trivial File Transfer Protocol je velmi užitečný, pokud má klientský počítač zařízení s velmi nízkou pamětí nebo zařízení s pevným diskem. Mohlo by být použito pro komunikaci spouštěcích souborů, když je server v počítači klienta. Vzhledem k tomu, že je snazší implementovat, může být široce používán, pokud máme dodržovat mechanismus nízké bezpečnosti.

Nesleduje žádný mechanismus ověřování, takže lze komunikovat pouze ty soubory, které nemusí mít žádný mechanismus zabezpečení

Jak funguje TFTP?

Nyní nám vysvětlíme, jak funguje protokol Trivial File Transfer Protocol. Podíváme se na mechanismus, jakým způsobem probíhá komunikace mezi klientem a serverem.

 • Protože protokol Trivial File Transfer Protocol používá UDP pro komunikaci souborů, navazuje spojení obecně pomocí portu 69
 • Po navázání spojení klient obvykle požaduje RRQ nebo WRQ. Zde znamená RRQ požadavek na čtení a WRQ znamená požadavek na zápis. Klient obecně žádá o požadavek na čtení, pokud chce pouze přečíst soubor a vygenerovaný požadavek na zápis, pokud chce zapsat konkrétní soubor, který existuje na serveru
 • Jakmile je to hotovo, pak jsou soubory komunikovány ve formě malých paketů
 • Tyto pakety mají 512 bytů. Soubor, který má být sdělen, je rozdělen na malé pakety, kde každý paket obsahuje 512 bytů
 • Jakmile je paket komunikován ze serveru na klienta, server čeká na přijetí potvrzení od klienta, že paket byl přijat. Jakmile je přijato potvrzení, server odešle další paket 512 bytů
 • To se provádí, dokud poslední paket není komunikován ze serveru na stranu klienta

Nyní se podívejme na několik scénářů při komunikaci datových paketů

Co se stane, pokud paket nebude přijat na straně klienta?

Když je paket komunikován ze serveru na klienta, server spustí časovač. Počká, až do této doby obdrží potvrzení od klienta. Pokud není potvrzení přijato z klientské strany, server znovu pošle stejný paket, dokud není přijato potvrzení. Pokud je však potvrzení přijato před časovačem, odešle další paket

Jak bude klient vědět, že komunikace se soubory je hotová?

Poslední paket generovaný pro sdílení konkrétního souboru je vždy menší než 512 bajtů. I když jsou generované pakety v násobcích 512 bajtů, odešle další paket, který je menší než 512 bajtů, takže klient mohl pochopit, že soubor přijal.

Typy TFTP?

Obecně je TFTP čtyř typů, které jsou

 • Přečtěte si žádost
 • Napište požadavek
 • Datové pakety
 • Potvrzení o potvrzení

Výhody TFTP

 • Používá protokol UDP
 • Je snadnější implementovat
 • Vyžaduje méně kódování
 • Menší využití paměti

Proč bychom měli používat TFTP a proč potřebujeme TFTP

TFTP bychom mohli použít z následujících důvodů -

 • Protože to vyžaduje méně paměti, může být použito
 • Protože to vyžadovalo méně kódování, mohlo by být použito snadno
 • Z toho vyplývá, že koncept UDP lze snadno implementovat
 • Snadno komunikovatelný soubor

Potřebujeme TFTP kvůli

 • Komunikace souboru mezi serverem a klientem
 • Žádné ověřování usnadňuje komunikaci souborů

Jak tato technologie pomůže v kariérním růstu?

Tato technologie je velmi užitečná pro pochopení základního konceptu toho, jak skutečně probíhá komunikace souborů mezi serverem a klientem.

Naučit se tuto technologii však nestačí. Tato technologie nám pomůže pochopit základní koncept, který můžeme použít k pochopení dalších užitečných protokolů.

Závěr

TFTP je velmi užitečná technologie pro komunikaci souborů mezi servery a klienty. Mohlo by se snadno použít, protože vyžaduje méně kódování, méně využití paměti a protože mechanismus ověřování a zabezpečení není vyžadován, a proto by mohl být snadno použit

Doporučené články

Toto byl průvodce Co je TFTP ?. Zde jsme diskutovali o konceptu, výhodách, práci, použití, potřebách, typech a porozumění TFTP. Další informace naleznete také v našich dalších doporučených článcích -

 1. Co je Unix?
 2. Co je zpracování dat?
 3. Co je CSS3?
 4. Co je to hosting?

Kategorie: