Úvod do otázek a odpovědí na rozhovor s HTML

HTML znamená Hyper Text Markup Language. Je to jazyk používaný pro vytváření webových stránek a webových aplikací. Byl vyvinut W3C a WHATWG. První verze HTML byla představena v roce 1993. Typ formátu je formát souboru dokumentu. je to otevřený formát.

Takže jste konečně našli svou vysněnou práci v HTML, ale přemýšlíte, jak crackovat HTML rozhovor a jaké by mohly být pravděpodobné 2019 HTML Interview Otázky. Každý rozhovor je jiný a rozsah práce je také jiný. S ohledem na tuto skutečnost jsme navrhli nejčastější dotazy a odpovědi týkající se rozhovoru HTML, které vám pomohou dosáhnout úspěchu v rozhovoru.

Níže je uveden nejčastější rys 2019 HTML Interview Otázky, které vám mohou poskytnout skvělý základ v jazyce, který je rozdělen do dvou částí, jsou následující:

  • 1. část - Otázky k pohovoru HTML (základní)
  • Část 2 - Otázky k pohovoru HTML (pokročilé)

1. část - Otázky k pohovoru HTML (základní)

Tato první část se zabývá základními otázkami a odpověďmi na rozhovor HTML

1. Co myslíš HTML?

Odpovědět:
HTML se nazývá Hypertext Markup Language. Tento jazyk se používá pro web. Je to standardní jazyk, který se používá k vytváření webových stránek.

2. Jaké jsou části stránky HTML?

Odpovědět:
V zásadě existují dvě části webových stránek: Obsah a Značky, které jsou zodpovědné za formát stránky HTML.

Přejdeme k dalším otázkám HTML Interview.

3. Co myslíš značkami?

Odpovědět:
V HTML stránce je obsah umístěn mezi tagy, které jsou v zásadě zodpovědné za formátování stránky. Značky se zapisují mezi méně než symbol (). Například:

text


Ve výše uvedeném příkladu

je úvodní značka a

je závěrečná značka.

4. Jsou všechny značky HTML napsány v páru?

Odpovědět:
Toto jsou nejčastější dotazy týkající se rozhovoru HTML, které byly položeny v rozhovoru. Ne, existují některé značky HTML, které lze použít jako jednotlivé. Například:
,
.

5. Jaké typy seznamů jsou k dispozici v HTML?

Odpovědět:
Společný typ seznamu je k dispozici v HTML, je uveden níže:
- Seznam objednávek
- Neuspořádaný seznam
- Seznam definic
- Seznam nabídek
- Seznam adresářů

Přejdeme k dalším otázkám HTML Interview.

6. Uveďte příklad pro vložení komentáře na stránku HTML?

Odpovědět:

7. Jak vložit symbol autorských práv do souboru HTML?

Odpovědět:
Pro symbol autorských práv můžeme použít typ © nebo ©

8. Jak použít hypertextový odkaz na stránce HTML?

Odpovědět:
Můžeme použít značku pro HTML stránku. Například: Text

9.Jak změnit barvu písma na stránce HTML?

Odpovědět:
můžeme dát tento příkaz ke změně barvy písma

10. Co je značka Marquee?

Odpovědět:
Pro posouvaný text používáme značku markýzy. Například: text

Přejdeme k dalším otázkám HTML Interview.

11. Jak vytvořit text umožňující e-mail na webové stránce?

Odpovědět:
Pro text povolený e-mailem musíte na webovou stránku napsat následující příkaz. text, na který se má kliknout

12. Jak napsat odstavec na stránce HTML?

Odpovědět:
Pro značku odstavce

text, který chcete zobrazit odstavec

bude použito.

13. Jak vytvoříte obrázek jako pozadí webových stránek?

Odpovědět:
Příkaz pro vytvoření obrázku jako pozadí je:
kde image.gif bude cesta k obrázku.

14. Jaké jsou rámy?

Odpovědět:
Pomocí rámců můžeme navigaci na webu usnadnit.

15. Co je HTML5?

Odpovědět:
HTML5 je pátá verze jazyka HTML a je to aktuálně spuštěná verze HTML.

Přejdeme k dalším otázkám HTML Interview.

16. Které nové značky jsou zahrnuty v HTML5?

Odpovědět:
a jsou nové značky, které jsou zavedeny v HTML5. V zásadě se používají jako náhrada přehrávače Flash Player a Silverlight pro přehrávání multimediálních položek na webových stránkách.

17. Který prohlížeč podporuje HTML5?

Odpovědět:
Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox a Opera podporují většinu funkcí HTML5.

18. Co je to v HTML5?

Odpovědět:
Pro reprezentaci samostatného obsahu toku používáme značku.

19. Co je prvek Canvas v HTML?

Odpovědět:
Pro reprezentaci grafů, 2D obrázků, grafů na webové stránce používáme prvek Canvas.

20. Jaké jsou typy úložiště HTML5?

Odpovědět:
Dva typy úložiště HTML5 jsou:
Session Storage - uloží data vztahující se k aktuálnímu.
Local Storage- V těchto datech nebudou po zavření prohlížeče vymazána

Část 2 - Otázky k pohovoru HTML (pokročilé)

Podívejme se nyní na pokročilé otázky HTML Interview.

21. Co myslíš aplikací Cache v HTML5?

Odpovědět:
Aplikace v mezipaměti znamená, že je webová aplikace v mezipaměti. Je tedy přístupný bez připojení k internetu.

22. Vysvětlete vstupní typy HTML5 pro formuláře?

Odpovědět:
Datum, DateTime-local, DateTime, měsíc, email.

23. Co jsou applety?

Odpovědět:
Toto jsou nejčastější dotazy týkající se rozhovoru HTML v rozhovoru HTML. Applety jsou malý program, který lze vložit do webových stránek za účelem provedení určitých specifických funkcí, jako je výpočet, animace.

24. Program appletů je psán v jakém jazyce?

Odpovědět:
Jáva

25. Jak můžeme získat geografickou polohu uživatele v HTML5?

Odpovědět:
Pomocí rozhraní Geolocation API můžeme zjistit polohu uživatele.

Přejdeme k dalším otázkám HTML Interview.

26. Co myslíš atributem HTML?

Odpovědět:
Další informace uvedené s prvky jsou známé jako atribut. Např

27. Jaké je rozšíření stránky HTML?

Odpovědět:
.htm nebo .html je rozšíření pro HTML

28. Jaké jsou různé typy formátu nadpisů podporovaných HTML?

Odpovědět:
Nadpis HTML slouží k zvýraznění obsahu dokumentu HTML. značky nadpisů, které se používají v HTML, jsou

na

.

29.Jak používáme JavaScript s HTML?

Odpovědět:
Pomocí značky skriptu můžeme použít JavaScript s HTML. Například:
document.getElementById („demo“). vnitřníHTML = „Ahoj JavaScript!“;

30.Co je metoda Get and Post?

Odpovědět:
Používání GET k vyžádání dat ze serveru a POST se používá pro odesílání dat na server.

Přejdeme k dalším otázkám HTML Interview.

31. Který editor se používá k vytváření stránek HTML?

Odpovědět:
Existuje tolik editorů, které jsou k dispozici pro HTML stránky, jako je Poznámkový blok, Poznámkový blok ++, editor sublimovaného textu.

32. Co je Longdesc v HTML?

Odpovědět:
Longdesc je atribut, který vám umožňuje poskytnout odkaz na jinou stránku, která obsahuje popis obsahu rámečku. Například longdesc = ”framedescription.html”.

33. Jak vytvořit tabulku v HTML?

Odpovědět:
Používáním

tag vytvoříme tabulku v HTML. Např. Chcete-li vytvořit tabulku se 3 řádky a 3 sloupci:

Firstname
Lastname
Age

Jill
Smith
50

Eve
Jackson
94

John
Doe
80

Firstname
Lastname
Age

Jill
Smith
50

Eve
Jackson
94

John
Doe
80

Firstname
Lastname
Age

Jill
Smith
50

Eve
Jackson
94

John
Doe
80

Firstname
Lastname
Age

Jill
Smith
50

Eve
Jackson
94

John
Doe
80

Firstname
Lastname
Age

Jill
Smith
50

Eve
Jackson
94

John
Doe
80

Firstname
Lastname
Age

Jill
Smith
50

Eve
Jackson
94

John
Doe
80

Firstname
Lastname
Age

Jill
Smith
50

Eve
Jackson
94

John
Doe
80

Firstname
Lastname
Age

Jill
Smith
50

Eve
Jackson
94

John
Doe
80

Firstname
Lastname
Age

Jill
Smith
50

Eve
Jackson
94

John
Doe
80

Firstname
Lastname
Age

Jill
Smith
50

Eve
Jackson
94

John
Doe
80

Firstname
Lastname
Age

Jill
Smith
50

Eve
Jackson
94

John
Doe
80

Firstname
Lastname
Age

Jill
Smith
50

Eve
Jackson
94

John
Doe
80

Firstname
Lastname
Age

Jill
Smith
50

Eve
Jackson
94

John
Doe
80

Firstname
Lastname
Age

Jill
Smith
50

Eve
Jackson
94

John
Doe
80

Firstname
Lastname
Age

Jill
Smith
50

Eve
Jackson
94

John
Doe
80

Firstname
Lastname
Age

Jill
Smith
50

Eve
Jackson
94

John
Doe
80

Firstname
Lastname
Age

Jill
Smith
50

Eve
Jackson
94

John
Doe
80

Firstname
Lastname
Age

Jill
Smith
50

Eve
Jackson
94

John
Doe
80

Firstname
Lastname
Age

Jill
Smith
50

Eve
Jackson
94

John
Doe
80

Firstname
Lastname
Age

Jill
Smith
50

Eve
Jackson
94

John
Doe
80

Firstname
Lastname
Age

Jill
Smith
50

Eve
Jackson
94

John
Doe
80

Firstname
Lastname
Age

Jill
Smith
50

Eve
Jackson
94

John
Doe
80

Firstname
Lastname
Age

Jill
Smith
50

Eve
Jackson
94

John
Doe
80

Firstname
Lastname
Age

Jill
Smith
50

Eve
Jackson
94

John
Doe
80

Firstname
Lastname
Age

Jill
Smith
50

Eve
Jackson
94

John
Doe
80

Firstname
Lastname
Age

Jill
Smith
50

Eve
Jackson
94

John
Doe
80

Firstname
Lastname
Age

Jill
Smith
50

Eve
Jackson
94

John
Doe
80

Firstname
Lastname
Age

Jill
Smith
50

Eve
Jackson
94

John
Doe
80

Firstname
Lastname
Age

Jill
Smith
50

Eve
Jackson
94

John
Doe
80

Firstname
Lastname
Age

Jill
Smith
50

Eve
Jackson
94

John
Doe
80

Firstname
Lastname
Age

Jill
Smith
50

Eve
Jackson
94

John
Doe
80

Firstname
Lastname
Age

Jill
Smith
50

Eve
Jackson
94

John
Doe
80

Firstname
Lastname
Age

Jill
Smith
50

Eve
Jackson
94

John
Doe
80

34. Co je to CSS?

Odpovědět:
CSS je zkratka pro kaskádový styl. je to seznam pravidel, která lze přiřadit různým prvkům HTML. Není citlivé na velikost písmen.

35. Jaké jsou webové zásuvky?

Odpovědět:
Web Sockets je obousměrná komunikační technologie nové generace pro webové aplikace, která pracuje přes jeden soket a je vystavena prostřednictvím rozhraní JavaScript v prohlížečích kompatibilních s HTML 5.

Přejdeme k dalším otázkám HTML Interview.

36. K čemu se používá značka SPAN?

Odpovědět:
Rozpětí se používá pro formátování prvků v bloku SPAN. Slouží k výběru vloženého textu.

37. Co jsou mezery a výplně buněk?

Odpovědět:
Mezera mezi buňkami atribut, který definuje šířku okraje stránky HTML, a odsazení buněk je atribut, který definuje mezeru mezi obsahem buňky.

38. Jaké jsou atributy internacionalizace pro prvek XHTML?

Odpovědět:
XML, DIR, LANG

39. Co myslíš tím Box Model?

Odpovědět:
Každý prvek na stránce je obdélníkový rámeček a může mít šířku, výšku, výplň, ohraničení a okraje. Každá část modelu boxu se týká vlastnosti CSS: šířka, výška, výplň, ohraničení a okraj.

40. Proč používáme značku Embed?

Odpovědět:
Značka Embed se používá pro zahrnutí videa nebo zvuku do dokumentu HTML. Značka Embed vyžaduje uzavírací značku. Vyžaduje zdroj videa nebo zvukový soubor, který musí být zobrazen na stránce.
Syntaxe: Zdrojový soubor

Doporučený článek

Toto byl průvodce seznamem otázek a odpovědí na rozhovor s HTML, aby uchazeč mohl tyto otázky na pohovor s HTML snadno zakročit. Do těchto otázek Interview HTML jsme zahrnuli všechny důležité otázky, které jsou položeny v rozhovoru. Další informace naleznete také v následujících článcích -

  1. Perl Interview Otázky
  2. HTML5 Interview Otázky a odpovědi
  3. Užitečný průvodce otázkami rozhovoru s velkými daty
  4. AngularJS Interview Otázky pro zkušené

Kategorie: