Photoshop CS2 představil svět Adobe Bridge, samostatnému doprovodnému programu pro Photoshop, který nahradil starý Prohlížeč souborů z předchozích verzí a dal nám snadný způsob, jak najít, spravovat a uspořádat naši stále rostoucí sbírku fotografií. S aplikacemi Photoshop CS3 a CS4 Adobe pokračoval ve zdokonalování Bridge s novými funkcemi a funkcemi, ale skrz to všechno zůstal jeden zjevný problém.

Protože Bridge byl samostatný, samostatný program, kdykoli jsme potřebovali najít a otevřít nový obrázek, museli jsme se přestěhovat z Photoshopu, do Bridge, pak zpět do Photoshopu, jakmile jsme našli ten, který jsme hledali. Rozhodně to nebyl nejúčinnější způsob práce a pro projekty, jako jsou fotografické koláže nebo jiné designy, které vyžadovaly více obrázků, by vše, co přepínání tam a zpět mezi dvěma programy mohlo snadno vykolejilo vaši myšlenku a přerušilo tvůrčí tok.

S vydáním Photoshopu CS5 je Bridge stále samostatným programem, ale Adobe představil zcela novou funkci známou jako Mini Bridge, nový panel ve Photoshopu, který funguje jako okno mezi Photoshopem a Bridge, což nám umožňuje prohlížet a přistupovat naše obrázky v Bridge, aniž byste k tomu museli přepínat! Pomocí aplikace Mini Bridge můžeme procházet složku, která obsahuje potřebné snímky, zobrazit náhled všech obrázků ve složce a otevřít ty, které chceme, aniž bychom opustili Photoshop!

Slovo „Mini“ v názvu samozřejmě znamená, že Mini Bridge nebyl zamýšlen jako náhrada za plnou verzi Bridge. V aplikaci Adobe Bridge CS5 existuje mnoho pokročilých funkcí, jako je hodnocení a označování fotografií a jejich přidávání do sbírek, které nám v aplikaci Mini Bridge nejsou k dispozici. Ale pro snadné lokalizaci, náhled a otevírání obrázků nový Mini Bridge opravdu svítí.

Otevření Mini Bridge

Vzhledem k tomu, že jediným účelem aplikace Mini Bridge je zrychlit a usnadnit vyhledávání a otevírání obrázků, Adobe chtěl zajistit, aby byl přístup k samotnému Mini Bridge také co nejpohodlnější, a proto přidali několik různých způsobů, jak se k němu dostat. Pokud máte čas zabít, můžete přejít na nabídku Soubor v horní části obrazovky a zvolit nový příkaz Procházet v Mini Bridge :

Přejděte na Soubor> Procházet v Mini Bridge.

Nebo můžete přejít do nabídky Okno, zvolit Rozšíření a poté zvolit Mini Bridge :

Přejděte do okna> Rozšíření> Mini Bridge.

Pokud byste raději nechtěli jet malebnou cestou, rychlejší způsob otevření aplikace Mini Bridge je kliknutím na novou ikonu Mini Bridge na panelu aplikací v horní části obrazovky. Najdete ji vedle hlavní ikony Adobe Bridge:

Panel aplikací nyní obsahuje novou ikonu Mini Bridge ve Photoshopu CS5.

Nebo, pokud je panel Mini Bridge na obrazovce sbalený, otevřete jej jednoduše kliknutím na jeho ikonu :

Klepnutím na ikonu panelu otevřete Mini Bridge. Kliknutím na něj později jej sbalíte.

Domovská stránka Mini Bridge

Ať už se rozhodnete pro jakýkoli přístup, Mini Bridge se otevře ve sloupci panelu podél pravé strany obrazovky:

Mini Bridge, jak se poprvé objeví.

Při prvním otevření aplikace Mini Bridge se na domovské stránce zobrazí krátká uvítací zpráva, možnost Procházet soubory a možnost Nastavení. Na této obrazovce nebudete trávit mnoho času, ale můžete se k ní kdykoli vrátit, pokud to potřebujete kliknutím na ikonu domovské stránky (malý dům) v řadě ikon nahoře:

K návratu na hlavní domovskou stránku se můžete kdykoli vrátit pomocí ikony Domovská stránka.

Procházení souborů

Chcete-li procházet soubory a složky v počítači, klikněte na tlačítko Procházet soubory . Aby Mini Bridge fungoval, musíme mít spuštěný a spuštěný celý program Adobe Bridge CS5, ale ve výchozím nastavení jej Mini Bridge automaticky otevře, když klikneme na tlačítko Procházet soubory, pokud již není otevřeno:

Kliknutím na tlačítko Procházet soubory můžete procházet soubory a složky.

Jakmile jsme vybrali Procházet soubory, rozvržení panelu Mini Bridge se změní, přičemž horní polovina se stává navigační oblastí hlavní složky a spodní polovina se stává oblastí, kde zobrazujeme, a vybereme obsah složky, do které jsme navigovali. Společnost Adobe označuje tyto oblasti jako „lusky“, přičemž jedna z nich nahoře je navigační podložka a spodní část pod Content Content :

Hlavní rozložení Mini Bridge.

Navigační modul zabírá většinu prostoru v horní polovině Mini Bridge a je rozdělen do dvou sloupců. Levý sloupec obsahuje čtyři hlavní navigační nadpisy - Oblíbené položky, které jsem aktuálně vybral, a také poslední složky, poslední soubory a všechny sbírky, které jsme vytvořili v plné verzi Bridge. Jak jsem již zmínil dříve, ve Mini Bridge nemůžeme vytvářet sbírky, ale můžeme si prohlédnout všechny, které jsme již vytvořili. Kliknutím na některý z těchto čtyř hlavních nadpisů se v pravém sloupci zobrazí související podnabídka voleb. Například s položkami Oblíbené vybranými vlevo zobrazuje pravý sloupec položky, které Adobe přešel dopředu a které pro mě vybraly jako Oblíbené, jako je moje plocha, a také mé hlavní složky Dokumenty a obrázky:

Vlevo vyberte hlavní navigační kategorii a poté z podnabídky vpravo podsložku nebo kategorii.

Navigační podložka je omezena na pouze dva sloupce, takže kliknutím na položku v pravém sloupci se její obsah zobrazí v podokně obsahu v dolní polovině panelu Mini Bridge. Při vybrané složce Obrázky vidíme, že podokno Obsah zobrazuje podsložky, které jsou v mé složce Obrázky. Chcete-li otevřít složky v Obsahovém podokně a zobrazit jejich obsah, jednoduše na ně poklepejte. Poklepáním na složku Místa ji otevřete:

Otevřete je poklepáním na libovolné složky v Obsahové liště.

Uvnitř mé složky Místa je další složka s názvem Pláž. Poklepáním na něj otevřete:

Pokračujte poklepáním na složky v Obsahovém panelu, dokud nedosáhnete svých obrázků.

Nakonec jsou v mé složce Beach moje obrázky, které se v Obsahovém podokně zobrazují jako malé miniatury s níže uvedenými názvy souborů, stejně jako by se objevily v plné verzi Bridge. Poklepáním na miniaturu otevřete obrázek ve Photoshopu, nebo pokud je obrázek ve formátu RAW, otevře se v dialogovém okně Camera Raw:

Poklepáním na miniatury otevřete obrázky.

Přizpůsobení Mini Bridge

Ve výchozím nastavení je obsahová podložka příliš malá na to, aby se dala použít, ale existuje několik jednoduchých způsobů, jak přizpůsobit vzhled Mini Bridge a učinit jej užitečnějším. Nejprve můžeme zvětšit velikost panelu kliknutím na některý z jeho okrajů a přetažením směrem ven. Vytáhnu vlevo a dole Mini Bridge, aby se panel zvětšil. Jak se panel rozšiřuje, rozšiřuje se také Obsahový modul, což nám umožňuje vidět více našich obrázků:

Klepnutím a přetažením kteréhokoli z okrajů zvětšíte panel Mini Bridge.

Rovněž můžeme přetáhnout dělicí lištu mezi pody a změnit tak prostor, který je každému podu vložen uvnitř panelu Mini Bridge. Kliknu na lištu mezi navigačními a obsahovými pody a přetažením vzhůru poskytnu více prostoru pro obsahové podložky:

Přetažením oddělovací lišty získáte větší prostor pro obsahový podokno a méně pro navigační podokno.

Miniatury jsou také příliš malé na to, aby s nimi bylo možné pracovat, ale jejich velikost můžeme zvětšit přetažením posuvníku miniatur podél spodní části panelu Mini Bridge. Čím dále táhnete jezdec směrem doprava, tím větší jsou miniatury:

Změňte velikost miniatur obrázku pomocí posuvníku pod podoknem obsahu.

Všimněte si, že po zvětšení jejich velikosti jsou miniatury ve spodním řádku příliš velké na to, aby se vešly zcela na obsahové liště? Pokud vás to obtěžuje, klikněte na ikonu Zobrazit v pravém dolním rohu aplikace Mini Bridge a v nabídce vyberte Zámek mřížky :

V nabídce Zobrazit v pravém dolním rohu aplikace Mini Bridge vyberte možnost Zámek sítě.

Tím umístíte miniatury do mřížky, která omezuje jejich velikost tak, že při přetahování posuvníku miniatury přejdou na další dostupnou velikost, která jim stále umožní, aby se vešly zcela do Obsahového podložky, než aby byly částečně oříznuty. Chcete-li přepnout zpět na normální zobrazení, klikněte znovu na ikonu Zobrazit a poté na Zámek mřížky pro zrušení výběru:

Velikost miniatur je nyní omezena mřížkou.

Ve výchozím nastavení procházíme miniatury v Obsahovém podokně, abychom je všechny mohli zobrazit, ale Mini Bridge je také umožňuje zobrazit jako stránky. Klikněte znovu na ikonu Zobrazit v pravém dolním rohu a v horní části nabídky vyberte Zobrazit položky na stránkách :

Klikněte na ikonu Zobrazit a vyberte Zobrazit položky na stránkách.

Nyní, místo aby se miniatury zobrazovaly jako dlouhý seznam pro procházení, se objevují jako kolekce stránek, které můžeme snadno posouvat dopředu a dozadu kliknutím na levou a pravou šipku v pravém dolním rohu Obsahového panelu. Počet stránek bude záviset na tom, kolik obrázků je ve složce a na velikosti miniatur. Chcete-li přepnout zpět na seznam posouvatelných miniatur, znovu klikněte na nabídku Zobrazit a poté na Výběr položek na stránkách zrušte výběr:

Pomocí ikon vpřed a vzad můžete procházet stránky miniatur.

Chcete-li zobrazit miniatury ještě více, můžete vypnout jejich názvy souborů a další informace a zobrazit pouze samotné miniatury výběrem možnosti Zobrazit pouze miniatury z nabídky Zobrazit:

Klikněte na ikonu Zobrazit a vyberte Zobrazit pouze miniatury.

Nyní se v podokně obsahu zobrazí pouze miniatury. Chcete-li znovu zobrazit názvy souborů a další informace, klikněte zpět na ikonu Zobrazit a zrušte výběr možnosti Zobrazit pouze miniatury:

Nyní se objeví pouze samotné miniatury.

Plugin pro krátké kódy, akce a filtry: Chyba v krátkém kódu (ads-basics-middle)

Rozložení obsahu

Plná verze aplikace Adobe Bridge nám poskytuje čtyři různá rozvržení toho, jak se miniatury zobrazují v panelu Obsah a jaké informace se zobrazují spolu s nimi, a aplikace Mini Bridge nám umožňuje přístup k těmto přesně stejným rozvržením pro obsahový panel. Pokud znovu klikneme na ikonu Zobrazit, uvidíme čtyři rozvržení uvedená v dolní části nabídky - jako miniatury, jako filmový pás, jako podrobnosti a jako seznam . Výchozí rozvržení je As Thumbnails, což je to, co jsme dosud viděli, ale kliknutím na As Filmstrip vybereme:

V nabídce Zobrazit jsou k dispozici čtyři různá rozložení obsahu.

V rozvržení filmového pásu se miniatury zobrazují v jedné vodorovné řadě, kterou můžeme posouvat pomocí posuvníku pod nimi:

Režim filmového pásu nám umožňuje vodorovně posouvat miniatury jako filmový pás.

Rozložení As Details zobrazí miniatury spolu se spoustou informací o nich, jako je datum, kdy byly pořízeny, velikost souboru, typ souboru atd. Rozložení As List je zobrazí jako jednoduchý seznam, podobný tomu, jak by se objevily, kdybyste prohlíželi obsah složky s operačním systémem vašeho počítače. Přepnu se zpět do rozvržení As Náhledy.

Náhledy obrázků

Přímo nalevo od ikony Zobrazit je ikona Náhled . Klikněte na miniaturu, pro kterou chcete vidět větší náhled, a poté na ikonu Náhled:

Vyberte miniaturu, kterou chcete zobrazit, a klepněte na ikonu Náhled.

Příkaz Náhled lze otevřít také stisknutím kláves Shift + mezerník, pokud dáváte přednost klávesovým zkratkám. V obou případech bude obsahový podok dočasně nahrazen větší verzí obrázku a zaplní co nejvíce místa. Kliknutím na tlačítko Zavřít v pravém dolním rohu zavřete náhled a přepnete zpět na normální zobrazení Obsahového podložky:

V režimu Náhled se vybraný obrázek rozbalí a vyplní oblast Obsah.

Kliknutím na malou šipku napravo od ikony Náhled se otevře nabídka s dalšími možnostmi pro prohlížení náhledů obrázků ( Prezentace, Režim prohlížení a Náhled na celou obrazovku ), které jsou přeneseny z plné verze aplikace Adobe Bridge. Kliknutím na některou z nich v seznamu je vyberte, nebo klepnutím kdekoli mimo nabídku ji zavřete:

Mini Bridge také sdílí stejné možnosti náhledu jako celý Adobe Bridge.

Výběr, filtrování a třídění obrázků

V pravém horním rohu Obsahového panelu jsou některé možnosti pro výběr, filtrování a třídění obrázků. Ikona Začíná zleva doprava nám umožňuje vybrat standardní možnosti výběru a zrušení výběru obrázků a zobrazení nebo skrytí určitých souborů:

Pomocí nabídky Vybrat můžete rychle vybrat nebo zrušit výběr všech obrázků.

Další je ikona Filtr, která nám umožňuje zobrazit nebo skrýt obrázky na základě hodnocení hvězdičkami nebo štítků, které jsme na ně použili pomocí plné verze aplikace Adobe Bridge:

K obrázkům můžete přidat hodnocení nebo štítky pomocí plné verze aplikace Adobe Bridge.

Ve výchozím nastavení Mini Bridge třídí obrázky uvnitř Obsahového pole podle názvu souboru, ale kliknutím na ikonu Seřadit vyvoláte nabídku se spoustou dalších způsobů, jak je třídit, včetně typu souboru, velikosti, vytvořeného data atd. Zrušte zaškrtnutí políčka Vzestupně v horní části nabídky, pokud si přejete zobrazit sestupně:

Vyberte si z mnoha různých způsobů třídění obrázků uvnitř Obsahového modulu.

Čtvrtou a poslední ikonou v Obsahovém panelu je ikona Nástroje, která nemá nic společného s výběrem, filtrováním nebo tříděním obrázků. Kliknutím na něj získáte přístup k několika výkonným funkcím Photoshopu, jako jsou Photomerge a Merge to HDR Pro, což je také nové ve Photoshopu CS5:

Použijte nabídku Nástroje pro rychlý přístup k funkcím Photoshopu jako Batch, Merge to HDR Pro nebo Photomerge.

Navigace ve složkách

V levém horním rohu aplikace Mini Bridge nad navigačním modulem jsou některé možnosti, které nám umožňují snadnou navigaci ve složkách v počítači. Pomocí tlačítek Procházet se můžete pohybovat tam a zpět v historii procházení složky, stejně jako ve vašem oblíbeném webovém prohlížeči:

K procházení historie procházení použijte ikony Zpět (šipka vlevo) a Vpřed (šipka vpravo).

Ikona napravo od tlačítek Procházet nám umožňuje rychle přejít do kterékoli nadřazené složky nebo do jakékoli nedávno zobrazené složky nebo souboru. Také nám poskytuje další způsob přístupu k našim oblíbeným:

Rychle přejděte do jakékoli nadřazené složky nebo do jakékoli nedávno zobrazené složky nebo souboru.

The Path Bar

Jedním z nejužitečnějších navigačních nástrojů v Mini Bridge, stejně jako v plné verzi Adobe Bridge, je Path Bar, který běží podél vrcholu těsně nad navigačním podstavcem. Panel Path nám ukazuje úplnou cestu k naší aktuálně vybrané složce. Například čtení zprava doleva ukazuje, že aktuálně prohlížím svou složku Beach, která je uvnitř mé složky Místa, která je uvnitř mé složky Obrázky a tak dále. Tyto informace nejenom zobrazí Path Bar, ale můžeme je také použít k okamžitému přechodu do jakékoli složky uvedené v cestě pouhým kliknutím na její název:

Panel Cesta nám ukazuje úplnou cestu ke složce, ve které se nacházíme, a umožňuje nám přejít na libovolnou složku uvedenou v cestě.

Pokud byste z nějakého důvodu raději nechtěli zobrazit panel Path, klikněte na ikonu Panel View v pravé horní části Mini Bridge a poté kliknutím na Path Bar zrušte výběr. Kliknutím na něj později jej znovu zapnete. Můžete také zvolit zobrazení nebo skrytí navigačního podložky a náhledového podložky odtud. Podokno náhledu jsme dosud neviděli, protože je ve výchozím nastavení vypnuto, takže jej vyberu ze seznamu:

Pomocí nabídky Zobrazení panelu můžete zobrazit nebo skrýt lištu Cesty, Navigační modul nebo Náhledový panel.

Náhled Pod

Podokno náhledu se zobrazí napravo od navigačního podku, efektivně zkrátí šířku podložky navigace a zobrazí náhled obrázku, který je aktuálně vybrán v podokně obsahu. Problém je v tom, že náhled je příliš malý na to, aby byl skutečně použitelný, takže je obvykle nejlepší nechat podokno náhledu vypnuté a nechat navigační podložek využít místo. Jak jsme viděli dříve, lepší způsob náhledu obrázků je možnost Náhled v pravém dolním rohu Obsahového panelu:

Ukázkový modul skvěle zabírá místo, ale nic jiného. Nejlepší nechat to.

Chcete-li vyhledat konkrétní soubory, klikněte na ikonu Hledat (lupa) v pravém horním rohu Mini Bridge:

Kliknutím na lupu vyhledejte soubory.

A konečně, pokud potřebujete přístup k pokročilým funkcím v plné verzi aplikace Adobe Bridge CS5, rychle na něj přejděte kliknutím na ikonu Adobe Bridge :

Plná verze aplikace Adobe Bridge CS5 je vždy na dosah.

Kategorie: