Úvod do otázek a odpovědí ve Photoshopu

Photoshop je označován jako rastrový grafický editor. Je definován jako počítačový program, který pomáhá při vytváření a úpravách obrázků v počítači, tyto obrázky lze ukládat do různých formátů, jako jsou jpg.webp, png atd. Photoshop vytvořili Thomas a John Knoll v roce 1988. Jedná se hlavně o vyvinutý vývojáři Adobe. Původně byl vydán v roce 1990. Podporuje operační systémy Windows a Mac. Podporuje platformy IA-32 a x86-64. Photoshop je široce dostupný v 26 jazycích.

Níže jsou uvedeny některé důležité otázky a odpovědi ve Photoshopu:

Takže jste konečně našli svou vysněnou práci ve Photoshopu, ale přemýšlíte, jak rozbít Photoshop Interview a jaké by mohly být pravděpodobné otázky Photoshop Interview. Každý rozhovor je jiný a rozsah práce je také jiný. S ohledem na tuto skutečnost jsme navrhli nejčastější dotazy a odpovědi týkající se rozhovoru ve Photoshopu, abychom vám pomohli dosáhnout úspěchu v rozhovoru. Tyto rozhovory jsou rozděleny do dvou částí:

Část 1 - Photoshop Interview Otázky (základní)

Tato první část se zabývá základními otázkami a odpověďmi Photoshop Interview

1. Vysvětlete inteligentní objekt ve Photoshopu?

Odpovědět:
Inteligentní objekt je speciální vrstva ve photoshopu. Zachovává zdrojový obsah obrázku v původní konfiguraci. Může být označován jako sestávající z obsahu založeného na pixelech nebo vektoru. Pracuje hlavně na koncepci více kopií jednoho objektu. Je-li jedna kopie aktualizována, budou všechny kopie aktualizovány. Poskytuje velkou flexibilitu, jako ve stylu vrstvy a úpravové vrstvě, změny lze provádět na jedné kopii, aniž by to ovlivnilo všechny kopie.

2. Vysvětlete postup výběru přesné barvy, která odpovídá?

Odpovědět:
Nástroj kapátko byl použit pro tento proces, aby odpovídal přesné barvě jako barva popředí. Vyberte prosím barevný čtverec popředí, pro pokrytí vybrané oblasti vyberte kohokoli z nástroje štětce, nástroje klonování razítek a nástroje kbelíku barvy. Oblast lze vybrat pomocí Alt + a kliknout odkud chcete a podržet tlačítko myši do oblasti. Toto jsou běžné dotazy na Photoshop Interview, které byly položeny v rozhovoru pro Photoshop.

3. Co víte o příkazu Postscript a showpage?

Odpovědět:
Postscript je definován jako jazyk popisu stránky (PDL) pro tisk dokumentů na laserové tiskárně. Je vyvinut společností Adobe. Používá se také pro vytváření obrázků na různých typech zařízení.
Příkaz showpage se používá k přenosu obsahu aktuální stránky do aktuálního výstupního zařízení, které je k dispozici. Pomáhá při provádění inicializačního grafického stavu na další stránku, při provádění procedury počáteční a koncové stránky ve slovníku zařízení stránky a provádí vymazání obsahu stránky pro vymazání obsahu poslední stránky.

Přejdeme k dalším otázkám Interview s Photoshopem.

4. Vysvětlete organizaci vrstev ve Photoshopu?

Odpovědět:
organizační vrstvy jsou nezbytné pro photoshop. Lze ji označit jako zamčenou vrstvu a odemknutou vrstvu. Pokud nepracujete na konkrétní vrstvě, musíte tuto vrstvu uzamknout, aby nebyla ovlivněna. Vrstva, na které pracujete, je odemčená vrstva. Odemknout vrstvu zůstane vždy aktivní a pokud ji chcete umístit na jiné vrstvy, její pozadí bude ovlivněno. Pro zajištění zamykání a odemykání vrstev.

5. Vysvětlete rozdíl mezi PSD a PSB?

Odpovědět:
PSD se označuje jako dokument Photoshop a PSB se označuje jako Photoshop velký a oba se používají k ukládání digitálních obrázků. PSD je hlavně výchozí přípona pro soubory Photoshopu a podporuje 30 000 x 30 000 pixelů, což znamená, že se ukládají malé nebo normální obrázky. PSB je rozšíření používané pro vytváření velkých obrázků. Používá se hlavně k ukládání obrázků, které mají rozlišení 300 000 x 300 000 pixelů. Oba mají velmi malý rozdíl.

Část 2 - Interview s Photoshopem (pokročilé)

Podívejme se nyní na pokročilé otázky a odpovědi ve Photoshopu Interview.

6. Vysvětlete histogram ve Photoshopu?

Odpovědět:
Histogram ve Photoshopu označuje distribuci tónů v obrazech. Levá část histogramu zobrazuje detaily ve stínu, střední část vysvětluje střední tóny a pravá část zvýrazňuje. To vám řekne dostatek podrobností o obrázku, aby bylo moudré korekce. Vodorovná čára definuje různé hodnoty v obrázku. V levé části jsou znázorněny čistě černé a tmavé stíny, v pravé části jsou zvýrazněny bílé a bílé, uprostřed střední tóny a tmavé tóny. Svislá osa ukazuje odpovídající hodnoty obrazu, ať je světlý nebo tmavý. Píky se zvyšují, když jsou vybrané vysoké koncentrace této konkrétní hodnoty.

7. Vysvětlete pracovní oblast ve Photoshopu?

Odpovědět:
Pracovní plocha vám pomůže při pohledu na dostupné funkce a použití a usnadňuje vám pohodlnou práci. Pracovní plocha ve photoshopu se skládá z níže:
• Panel aplikací: - Skládá se z panelu nabídek s dalšími ovládacími prvky, jako je přibližování a oddalování.
• Panel nabídek: - Skládá se z většiny funkcí a příkazů.
• Panel Možnosti: - V této nabídce je mnoho možností použití vybraných nástrojů.
• Tool Box: - Používá se pro úpravy nebo manipulaci s vybranými obrázky pro práci.
• Okno dokumentu: - Řekne, na jakém obrázku se práce děje, nebo na aktuálním obrázku.
• Panel: - Zobrazí panely pro úpravu obrázků, jako je vrstvení, úprava atd.

8. Vysvětlete nástroj obdélníkové ohraničení a nástroj červených očí?

Odpovědět:
Nástroj Obdélníkový rámeček se používá, když je třeba nakreslit výběr ve tvaru čtverce nebo obdélníku. Nazývá se také nástrojem pro výběr photoshopu, který nakreslí výběr tvaru na základě jednoduchých geometrických tvarů.
Nástroj červených očí se používá k odstranění zarudnutí očí. Klikněte na červenou oblast oka pomocí tohoto nástroje červených očí a proveďte opravu. Pokud neodpovídá velikosti zornice nebo je příliš světlá nebo tmavá, zrušte změnu a odpovídajícím způsobem změňte velikost. Když se vám úpravy zdají být v pořádku, proveďte změny pomocí nástroje červených očí a odstraňte červenou oblast oka.

Přejdeme k dalším otázkám Interview s Photoshopem.

9. Vysvětlete cestu ve photoshopu?

Odpovědět:
Cesta může být definována jako soubor linií a oblastí a ty mohou být také odpojeny, které popisují obraz. Cesta nemůže být sama nakreslena, jakmile je zadána, může být vytažena nebo vyplněna. Může být označován jako kolekce křivek a úseček uspořádaných na stránce.

10. Vysvětlete stručně o photoshop lightroom?

Odpovědět:
Photoshop Lightroom je definován jako fotografický software, který je navržen tak, aby proces po fotografování byl rychlý a snadný. K dispozici jsou klíčové vlastnosti tohoto photoshop lightroomu, a to režim celé obrazovky, konfigurovatelné mřížky, podpora PNG a podpora Windows HIDPI.

Doporučený článek

Toto byl průvodce seznamem otázek a odpovědí na seznam rozhovorů ve Photoshopu, aby mohl kandidát snadno provést zásah do těchto otázek ve Photoshopu. Zde v tomto příspěvku jsme studovali top Photoshop Interview Otázky, které jsou často kladeny v rozhovorech. Další informace naleznete také v následujících článcích -

  1. Otázky k rozhovoru VB.NET - nejužitečnější
  2. Otázky pro rozhovor s SEO
  3. Interview otázky OS - Nejčastější dotazy
  4. Otázky týkající se marketingu v sociálních médiích

Kategorie: