Co je kapitál zaměstnaný?

Pojem „použitý kapitál“ se vztahuje na celkovou částku finančních prostředků použitých společností k dosažení zisku z jejího podnikání. Jinými slovy, jedná se o dolarovou částku všech aktiv společnosti, která jsou zaměstnána v podniku. Jednoduše řečeno, veškeré podnikání je provozováno se záměrem vydělávat zisky, a proto vyžaduje použití některých prostředků, které ustupují konceptu CE.

Primární použití CE je ve výpočtu návratnosti vloženého kapitálu (ROCE), který v podstatě porovnává čistý provozní zisk generovaný podnikem v porovnání s CE v podnikání.

Vzorec

Vzorec pro CE lze odvodit odečtením celkových krátkodobých závazků z celkových aktiv společnosti. Matematicky je reprezentován jako,

Capital Employed = Total Assets – Total Current Liabilities

Dalším důsledkem výše uvedeného vzorce pro CE je to, že jej lze vyjádřit také jako součet vlastního kapitálu a dlouhodobých závazků, který je matematicky znázorněn jako,

Capital Employed = Shareholder's Equity + Long Term Liabilities

Další forma vzorce zahrnuje výpočet jako součet dlouhodobých aktiv a pracovního kapitálu, který je matematicky znázorněn jako

Capital Employed = Long Term Assets + Working Capital

Příklady použitého kapitálu (se šablonou Excel)

Vezměme si příklad, abychom lépe porozuměli výpočtu CE.

Tuto šablonu Capital Employed Excel si můžete stáhnout zde - Capital Employed Excel Template

Příklad č. 1

Vezměme si příklad společnosti, abychom ukázali výpočet. Podle výroční zprávy za rok 2018 jsou k dispozici následující rozvahové informace. Vypočítejte kapitál společnosti za rok 2018 pomocí všech tří metod výpočtu.

Řešení: Vzorec

Metoda 1

CE se vypočítá pomocí vzorce uvedeného níže

Použitý kapitál = celkový majetek - celkové krátkodobé závazky

 • CE = 150, 00 milionů dolarů - 42, 50 milionů dolarů
 • CE = 107, 50 milionu USD

Metoda 2

CE se vypočítá pomocí vzorce uvedeného níže

Kapitál zaměstnaný = vlastní kapitál + ​​dlouhodobé závazky

 • CE = 37, 85 milionů USD + 69, 65 milionů USD
 • CE = 107, 50 milionu USD

Metoda 3

CE se vypočítá pomocí vzorce uvedeného níže

Použitý kapitál = celkový krátkodobý majetek - celkové krátkodobé závazky

 • CE = 60, 25 milionu - 42, 50 milionu USD
 • CE = 17, 75 milionu USD

Metoda 4

CE se vypočítá pomocí vzorce uvedeného níže

Použitý kapitál = dlouhodobý majetek + pracovní kapitál

 • CE = 89, 75 milionu USD + (60, 25 milionu - 42, 50 milionu USD)
 • CE = 89, 75 milionu + 17, 75 milionu USD
 • CE = 107, 50 milionu USD

Proto celková výše společnosti v průběhu roku 2018 činila 107, 50 milionu USD.

Příklad č. 2

Vezměme si příklad finanční situace společnosti Apple Inc. v roce 2018 pro ilustraci pojmu CE. K 29. září 2018 společnost vykázala celková aktiva 365, 73 miliard USD a celkové krátkodobé závazky 116, 87 miliard USD. Vypočítejte si celkový kapitál společnosti Apple Inc. v roce 2018.

Řešení:

CE se vypočítá pomocí vzorce uvedeného níže

Použitý kapitál = celkový majetek - celkové krátkodobé závazky

 • CE = 365, 73 miliard USD - 116, 87 miliard USD
 • CE = 248, 86 miliard USD

V průběhu roku 2018 proto společnost Apple Inc. zaměstnávala celkový kapitál 248, 86 miliard USD.

Zdrojový odkaz: Rozvaha Apple Inc.

Příklad č. 3

Vezměme si příklad společnosti Walmart Inc. pro ilustraci pojmu CE. Podle výroční zprávy společnost vykázala k 31. lednu 2018 celková aktiva ve výši 204, 52 miliardy USD a celkové krátkodobé závazky ve výši 78, 52 miliardy USD. Vypočítejte si kapitál, který společnost Walmart Inc. použila během roku 2018.

Řešení:

CE se vypočítá pomocí vzorce uvedeného níže

Použitý kapitál = celkový majetek - celkové krátkodobé závazky

 • CE = 204, 52 miliard USD - 78, 52 miliard USD
 • CE = 126, 00 miliard dolarů

V průběhu roku 2018 proto společnost Walmart Inc. zaměstnávala celkový kapitál 126, 00 miliard USD.

Zdrojový odkaz: Rozvaha Walmart Inc.

Výhody CE

Některé z výhod jsou:

 • Metrika poskytuje spravedlivý obraz o tom, jak společnost investuje prostředky do zisku.
 • Používá se především při výpočtu ROCE, který investoři používají převážně k měření finanční výkonnosti společností.

Omezení CE

Některá omezení jsou:

 • Hodnota CE může být manipulována klasifikováním některých dlouhodobých závazků jako krátkodobých závazků nebo dlouhodobých aktiv jako krátkodobých aktiv.
 • Není jasné, zda použít účetní hodnotu nebo reprodukční hodnotu aktiv. Oba postupy jsou v módě.
 • Metrika má omezené použití v kontextu finanční analýzy.

Závěr

Lze tedy dojít k závěru, že použitý kapitál umožňuje nahlédnout do kapitálové struktury společnosti, tj. Zdrojů finančních prostředků potřebných pro provozování obchodní činnosti. Používá se však především ve spojení s provozním ziskem při výpočtu ROCE a jinak má omezené použití. Mějte však na paměti, že metrika je vystavena manipulaci s účtováním rizik.

Doporučené články

Toto je průvodce společností Capital Employed. Zde diskutujeme o tom, jak vypočítat CE spolu s praktickými příklady, výhodami a omezeními. poskytujeme také stahovatelnou šablonu Excel. Další informace naleznete také v následujících článcích -

 1. Kapitálová přiměřenost
 2. Poměr obratu pracovního kapitálu
 3. Kapitálová přiměřenost
 4. Invested Capital Formula

Kategorie: