Úvod do tvůrčího pracovního plánu

Kreativita je přirozený talent člověka, někdy dokonce geneticky přenesený. Někteří lidé jsou jen kreativnější pracovní plán než jiní. Nezávisí to konkrétně na tom, odkud pracují nebo na jakém pozadí pocházejí. Kreativita je umění, dovednost, která dělá věci zcela novými. Říká se, že lidé, kteří jsou kreativnějšími pracovními plány, mají pravou inteligenci, tj. Více využívají pravou stranu svého mozku, o které se říká, že vytváří nápady a kreativní šťávy.

Kreativita je klíčovou hnací silou jakékoli organizace, velké nebo malé, k úspěšnému dosažení jejích cílů, udržení si své pozice na trhu, čímž se zvýší zákazníci a zisky. Zaměstnanci jsou schopni vytvářet nové nápady občas, ať už u stolu, na schůzce nebo dokonce pod tlakem. Kreativita pochází zevnitř. Je však důležité udržovat vaši mysl aktivní, pozitivní a zároveň uvolněnou, abyste vytvořili nepřetržitou fantazii.

Kreativita je životní linií organizace. Nejen pro návrhářský průmysl, ale jakýkoli jiný průmysl potřebuje kreativní nápady plynoucí pravidelně, aby se dlouhodobě dařilo. Kreativita a imaginativní myšlení vás neomezují ničím, na rozdíl od logiky, která přichází s tím, co dělá a dělá.

"Kreativita je jen spojování věcí, " jednou spoluzakladatel Apple Steve Jobs jednou řekl v rozhovoru. "Když se zeptáte kreativních lidí, jak něco udělali, cítí se trochu provinile, protože to opravdu neudělali, prostě něco viděli." Po chvíli se jim to zdálo zřejmé. Je to proto, že dokázali propojit zkušenosti, které měli, a syntetizovat nové věci. “

„Podnik má pouze dvě základní funkce - marketing a inovace .- Peter Drucker

Neustálý tok nových a kreativních fantazií je nutností přilákat nové zákazníky a také udržovat a udržovat věrné. Je to pravidelné plnění měnících se potřeb a požadavků zákazníků, které udržují chod firmy. To udržuje zákazníky loajální a šířilo pozitivní ústní projev na trhu. Inovace je společné úsilí pozitivní a vyvážené mysli zaměstnance a zdravého pracovního prostředí na pracovišti.

Stát se zaměstnancem roku není žádný dort. Vyžaduje úsilí a inteligentní práci, kdo je považován za nejvíce odpovědného, ​​spolehlivého a inovativního ze všech. Následují způsoby, jak vytvořit tvůrčí pracovní plán tam, kde je to nejvíce vyžadováno.

10 kroků k vytvoření kreativnějšího pracovního plánu

 1. Cvičení (Nebuď líný)

„Zdravá mysl sídlí ve zdravém těle“. Citace správně vysvětluje, že pravidelné cvičení a pohyb těla maže tvořivé oblasti mysli. Je velmi důležité udržovat tělo v pohybu. Krev proudí v těle a vytváří kreativní nápady a myšlenky. Udělejte si čas a trávte přírodu a předvádějte jógu, projděte se v parku nebo ranní jogging a běh. Čerstvý vzduch a svěží prostředí zklidní mysl, zbaví napětí a uvolní mysl a tělo.

Cvičení nebo cvičení je jedním z skvělých způsobů, jak se zbavit problému, kterému čelíte. Je to dobrá volba, dát si pauzu, místo aby se uvízl v říji. Tím se problém zbaví mysli a dále se zlepší vaše podvědomá schopnost věci řešit.

 1. Nechte se inspirovat (Nečekejte na odhalení)

Nechte se inspirovat a buďte pozitivní. Neustálá inspirace pro to nejlepší vám pomůže vytvořit kreativní pracovní plán a plný nápadů. Buduje a rozvíjí vaše představivost. Nechte se inspirovat. Na stěně vaší pracovny nebo stolu mějte místo, kde můžete zobrazit vše, co upoutá vaši pozornost. Může to být jakákoli nová kreativní věc: reklama v časopise, televizi nebo sociální webové stránce, uspořádání sezení / stání v baru, úžasně navržená kancelář nebo dokonce i nejmenší jednoduché věci jinak provedené, které se vám dostaly do mysli. Pamatujte: aktivní je dobrý, ale proaktivní je lepší!

 1. Řekněte ano novým nápadům (nebojte se změn)

Většina lidí říká „ne“ všem, co je mimo jejich zónu pohodlí. Důvodem je jejich trapnost a uzavřená mysl vůči změnám. Jsou věci, které můžeme dělat se zavřenýma očima, ale to nás také slepí k příležitostem dostupným v každém okamžiku. Pamatujte: Život začíná na konci vaší zóny pohodlí. Být otevřený změnám a novým zkušenostem nám dává odvahu vyzkoušet si něco nového, to je místo, kde se zrodila Kreativní mysl.

Je velmi důležité mít na paměti: Jedinou trvalou věcí je změna . Proto se nebojte se změn. Čím flexibilnější a dynamičtější, tím účinnější a spolehlivější budete na svém pracovišti a jinde.

 1. Přemýšlet

Meditace, jednoduše řečeno, je umění soustředění. To jasně vysvětluje, co meditace dělá lidské bytosti. Na pracovišti potřebujeme maximální kreativní a nové nápady. Kritická situace nepřichází s varováním nebo vývěsní štítem. Od zaměstnanců se očekává, že budou vždy dávat nové nápady, ať už na schůzce, na jejich pracovním stole nebo na zpětné vazbě. Proto, pokud je vaše mysl soustředěna a jste schopni se soustředit na práci, budete moci rozdat více nápadů, které se liší od ostatních, pozitivním způsobem.

Meditace každý den je rada, kterou dokonce navrhují známé obchodní osobnosti. Pomáhá vám rozšířit vaši schopnost zaostření a soustředit schopnosti. Je to fantastický způsob, jak dobít své kreativní šťávy, protože to vše vyjasní vaši mysl a na chvíli změní vaše zaměření. Proto jste schopni jasněji přemýšlet a vytvořit kreativní pracovní plán.

 1. Nezůstaň celou noc

Být ambiciózní může být dobré pro vaši kariéru, ale ne z dlouhodobého hlediska. Možná budete chtít věnovat veškerý svůj čas práci, zejména když začnete znovu pracovat. Ale nezapomeňte, že uvolněná mysl a tělo mohou přinést pouze účinné výsledky. Je velmi důležité správně a kompletně spát po dobu 7 hodin, abyste mohli pracovat co nejlépe.

Spánek s vaším problémem je poslední myšlenkou na vaší mysli, někdy problém vyřeší, když ráno vstanete, protože na něm mozek stále pracuje. Pokud chcete vytvořit více kreativní plán práce a více inovativní, mozek by měl dostat příležitost pro svůj bezvědomý myšlenkový proces a v noci se dobře vyspat.

 1. Brainstorming

Toto je činnost, která dělá zázraky pro každou organizaci. Brainstorming je týmová aktivita, kdy zaměstnanci mohou rozdávat nápady, aniž by se obávali, že budou souzeni nebo odrazováni. To nejen povzbuzuje zaměstnance, aby přicházeli s novými a kreativními nápady, ale také zvyšuje jejich morálku a úroveň důvěry a dále pomáhá organizaci vytvářet konkurenční výhodu v tomto odvětví.

Písemné nebo ústní, vždy je dobré prodiskutovat nové nápady s týmem nebo se svým šéfem, aby se myšlenky rozplynuly. Kombinace a sladění malých nápadů pomáhá organizaci dosáhnout výsledku tvůrčího pracovního plánu.

Odrazení nebo urážka může účinného zaměstnance učinit neproduktivní. To poškozuje organizaci i duševní zdraví zaměstnanců. Ujistěte se, že brainstorming je prováděn pravidelně a zdravým a pozitivním způsobem. Někdy lze dokonce vylepšit a zformovat i téměř nesmyslný nápad, takže žádný kámen není obrácen.

 1. Sítě

Síťování je skvělý způsob, jak poznat lidi na pracovišti a mimo něj. Pomáhá vám shromažďovat zkušenosti, nápady, názory a přístupy, což vede k upravené osobnosti. Tyto různé postřehy pomáhají vám a vašim organizacím důkladně posoudit situaci a následně i nápady na zlepšení a posílení toku procesů organizace v hojnosti.

Práce s veterány nebo odborníky je zcela nová zkušenost. Neocenitelná zkušenost, kterou mají, se může ukázat jako nesmírně užitečná. Produktivitu a efektivitu zaměstnanců může zlepšit nejen podpora veteránů, ale také podpora supervizorů nebo managementu. Je velmi důležité mít hladkou a bezplatnou komunikaci mezi všemi úrovněmi správy, aby byla zajištěna podpora kreativního úsilí zaměstnanců na všech úrovních.

Pokud se nikdy neptáte, odpověď bude ne. Komunikace tedy hraje zásadní roli. Zeptejte se na to, s jakými pochybnostmi, problémy nebo problémy, velkými či malými, musí zákazníci čelit. Promluvte si s dodavateli a výrobním týmem o jakémkoli nápadu na nákladově efektivní a zvyšování kvality, který se může ukázat jako proveditelný. Chatujte s lidmi v organizaci i mimo ni, abyste věděli, jaké jsou jejich názory a příležitosti, které mohou vidět oni, nikoli vy. Je nezbytné se zeptat druhých, než dělat vlastní závěry v situaci.

 1. Věř v sebe

Kreativita pochází zevnitř. Pokud tedy nebudete moci důvěřovat, nebudete nikdy schopni vytvářet nápady kreativní práce. Věřit ve vás je nejdůležitější. Chcete-li vytvořit kreativní pracovní plán, musíte nejprve ztratit strach, že se mýlíte. Nebojte se dělat chyby nebo šlápnout. I ti nejlepší tvůrčí lidé na světě dělali chyby a skončili zázraky. Inspirujte se těmito vysoce kreativními lidmi se skutečně podivnými a mimořádnými zvyky a přijměte svou zvláštnost, aby ve vás vzbudila kreativitu.

Organizace musí hrát klíčovou roli také v tomto procesu. Pokud je struktura organizace pevná a komunikace je uzavřená a hierarchická, zaměstnanci se nebudou moci otevřít a rozdat své nejlepší nápady. Organizace musí být shovívavé a otevřené, aby nápady kreativní práce nezůstaly jen nápadem, ale skutečným plánem sloužit zákazníkům s novými a improvizovanými produkty a službami.

 1. Nepřemýšlej

Vytvořte prostor pro nevědomé myšlení a nechte se pustit vědomě přemýšlet o problému nebo problému, který se snažíte vyřešit. Skvělý způsob, jak toho dosáhnout, je prozatím vás blokovat z této situace. Váš mozek potřebuje volno ze všech chaosů, které se dějí. Kreativita vychází nejlépe, když nemyslíte. Je to jen vyskakovací nápad z ničeho.

"Kreativitu nelze využít." Čím více použijete, tím více máte. “ - Maya Angelou

Myšlení je dobré. Přemýšlení může ukončit věci dříve, než dostanou šanci vyjít ve skutečném světě. Přemýšlení nejen zničí vás a situaci, ale také zvrátí a zhorší vše kolem, než ve skutečnosti je. Proto to vede k nižší produktivitě, neefektivnosti a žádné kreativitě, protože mysl je ve stavu zmatení, negativity a nepořádku.

 1. Pracujte na kreativním pracovním plánu nepřetržitě

Kreativita je nepřetržitá činnost. Kreativita není něco, co skončí, pokud ji použijete, ale místo toho skončí vaše kreativní nápady, pokud ji nepoužíváte. Na kreativitu lze kdykoli pracovat:

- Vyhýbat se davům, nejen stát z davu.

- Hraní náhodných slovních her, jako je nalezení nového slova a hádání jeho významu, nebo hraní Pamatujte si jména atd.

- Opětovné propojení s dětskými tvůrčími činnostmi, jako je barvení, komiksy na čtení atd.

- Vizualizace konečného výsledku nápadů kreativní práce.

Tyto aktivity pomáhají vašim nápadům v tvůrčí práci a neztrácí vaši kreativitu v práci a imaginativní straně. Myšlenky mohou být divné nebo divné; nemělo by vám však bránit v provádění výše uvedených činností.

Začni znovu. Nezapomeňte nepřenášet zavazadla předchozího projektu do nového, namísto toho, abyste začali znovu, spustíte nové nápadité nápady, které povedou k překvapivým výsledkům.

Čím více se pokusíte, a tím více jste zaměřeni, tím jednodušší bude pro vás, abyste získali maximum ze své kreativity. Ironií však je, že většina skvělé práce, kterou děláme, závisí na bystrosti a kreativitě, která přichází, když se nezaměřujeme na konkrétní úkol nebo nevyřešíme problém.

Společnosti musí odstranit tradiční perspektivy, které postrádají předvídavost a představivost, a pouze aproximovat postupy organizací na vrcholu. Musíme povzbudit nezávislé a out-of-the-box myšlení, protože to jsou ty, které dělají různé a jedinečné příspěvky, které nikdo ještě nenapadlo. “

Zaměstnanci jsou nejcennějším aktivem pro všechny organizace. Jsou to jejich nápady a postřehy, které udržují organizaci v chodu v konkurenčním světě. Klíčem je proto poskytnutí pozitivního a zdravého prostředí. Zaměstnanci mohou sledovat způsoby, jak vytvořit více kreativních pracovních nápadů a nápaditosti, a přispět tak k organizaci nejlépe.

Doporučené články

Byl to návod k tvorivějšímu pracovnímu plánu, mozek by měl dostat příležitost pro svůj bezvědomý myšlenkový proces a v noci se dobře vyspat. Jedná se o následující externí odkaz související s tvůrčím pracovním plánem.

 1. 7 skvělých tipů, jak být kreativní
 2. Top 10 kampaní kreativního sociálního marketingu (musíte vědět)
 3. Jak vytvořit web? Vzrušený vědět (Kreativní)

Kategorie: