Dividendový vzorec (obsah)

 • Vzorec
 • Příklady
 • Kalkulačka

Co je to dividendový vzorec?

Pojem „dividendový vzorec“ spojený s výpočtem celkové vyplacené dividendy, což je podíl na výdělcích společnosti vyplacený vynikajícím akcionářům společnosti ve formě dividend. Dividenda je částka, kterou investor obdrží za svůj podíl od investované společnosti. Vzorec pro celkovou dividendu lze odvodit vynásobením čistého příjmu a výplaty dividend. Výplata dividend může mít jakoukoli hodnotu v rozmezí 0 až 1. Matematicky je vzorec dividendy reprezentován jako,

Dividend = Net Income * Dividend Payout Ratio

Příklady vzorce dividend (se šablonou Excel)

Vezměme si příklad, abychom lépe porozuměli výpočtu dividendy.

Tuto šablonu Dividend Formula Excel si můžete stáhnout zde - Dividend Formula Excel Template

Dividendový vzorec - Příklad č. 1

Vezměme si příklad společnosti s čistým příjmem 5 000 $ a výplatním poměrem dividend 0, 40. Vypočítejte celkovou dividendu vyplacenou současnému akcionáři společnosti.

Řešení:

Dividenda se vypočítá pomocí vzorce uvedeného níže

Dividenda = čistý příjem * poměr výplaty dividend

 • Dividenda = 5 000 $ * 0, 4
 • Dividenda = 2 000 $

Proto společnost vyplatila současným akcionářům celkové dividendy ve výši 2 000 USD.

Dividendový vzorec - Příklad č. 2

Vezměme si další příklad, kdy se společnost s čistým výdělkem 60 000 USD v průběhu roku 20XX rozhodla ponechat v podnikání 48 000 USD a zbývající část vyplatila akcionářům formou dividend. Na základě daných informací vypočítat celkovou výplatu dividend společnosti v běžném roce.

Řešení:

Dividenda vyplacená akcionářům se vypočítá pomocí níže uvedeného vzorce

Dividenda vyplacená akcionářům = čistý zisk - nerozdělený zisk

 • Dividenda vyplacená akcionářům = 60 000 - 48 000 USD
 • Dividenda vyplacená akcionářům = 12 000 $

Poměr výplaty dividend se vypočítá pomocí vzorce uvedeného níže

Poměr výplaty dividend = dividenda vyplácená akcionářům / čistý příjem

 • Výplata dividend = 12 000 $ / 60 000 $
 • Výplata dividend = 0, 2

Proto společnost během roku 20XX udržela dividendový poměr výplaty 0, 2.

Dividendový vzorec - Příklad č. 3

Vezměme si příklad společnosti s názvem ASD Ltd, která v loňském roce dosáhla čistého prodeje 400 000 USD. Společnost spravovala čisté ziskové rozpětí 12% a je známo, že historicky distribuují 30% čistého zisku akcionářům ve formě dividend. Vypočítejte celkovou dividendu vyplácenou akcionářům této společnosti na základě daných informací.

Řešení:

Čistý příjem se vypočítá pomocí vzorce uvedeného níže

Čistý příjem = čistý prodej * čistý ziskový rozpětí

 • Čistý příjem = 400 000 $ * 12%
 • Čistý příjem = 48 000 $

Dividenda se vypočítá pomocí vzorce uvedeného níže

Dividenda = čistý příjem * poměr výplaty dividend

 • Dividenda = 48 000 $ * 30%
 • Dividenda = 14 400 $

Proto je celková dividenda vyplacená akcionářům v tomto případě 14 400 USD.

Dividendový vzorec - Příklad č. 4

Vezměme si příklad společnosti Apple Inc. v reálném životě. Společnost během roku končícího 29. září 2018 sledovala čistý obrat 265 595 milionů USD. Čisté ziskové rozpětí společnosti zůstalo zdravé na 22, 41% a rozhodla se vyplatit 22, 84% čistého zisku akcionářů ve formě dividend. Vypočítejte si celkovou dividendu vyplácenou akcionářům společnosti Apple Inc. v průběhu roku.

Řešení:

Čistý příjem se vypočítá pomocí vzorce uvedeného níže

Čistý příjem = čistý prodej * čistý ziskový rozpětí

 • Čistý příjem = 265 595 $ * 22, 41%
 • Čistý příjem = 59 519, 84 milionu USD

Dividenda se vypočítá pomocí vzorce uvedeného níže

Dividenda = čistý příjem * poměr výplaty dividend

 • Dividenda = 59 519, 84 $ * 22, 84%
 • Dividenda = 13 594 milionů dolarů

Proto vynikající akcionáři společnosti Apple Inc. během roku končícího 29. září 2018 vydělali celkovou dividendu 13 594 milionů USD.

Vysvětlení

Vzorec pro dividendu lze odvodit pomocí následujících kroků:

Krok 1: Nejprve určete čistý zisk společnosti, který je snadno dostupný jako jedna z hlavních řádkových položek ve výkazu zisku a ztráty.

Krok 2: Dále určete poměr výplaty dividend. V zásadě představuje část čistého příjmu, kterou chce společnost rozdělit mezi akcionáře. Jeho hodnotu lze posoudit z historických trendů výplaty dividend společnosti.

Krok 3: Konečně lze vzorec pro celkovou dividendu odvodit vynásobením poměru čistého příjmu a výplaty dividend, jak je uvedeno níže.

Dividenda = čistý příjem * poměr výplaty dividend

Relevance a použití dividendového vzorce

Dividendový vzorec je velmi důležitým pojmem pro společnost i pro stávající i budoucí investory, protože pomáhá při získávání investorů tím, že demonstruje finanční sílu a pohodu společnosti. Většina investorů se cítí potěšena, když je nabízena s pravidelnými dividendami, a považuje ji za zdroj stálého přílivu hotovosti. Velká část investorské komunity je tak přitahována k takovým společnostem vyplácejícím dividendy. Výplata dividend je obvykle spojena se silnými společnostmi, které mají pozitivní výhled ohledně budoucích výnosů. Ve skutečnosti mohou výplaty dividend učinit akcie atraktivnějšími pro investory, což má za následek zvýšení tržní hodnoty. Existují však společnosti se silným očekáváním růstu, které věří v zadržování výplaty dividend, aby mohly financovat požadavky na vnitřní investice, aby rychle rostly.

Kalkulačka dividend

Můžete použít následující kalkulačku dividend

Čistý příjem
Poměr výplaty dividend
Dividenda

Dividend = Čistý příjem x poměr výplaty dividend
=0 x 0 = 0

Doporučené články

Toto byl průvodce Dividendovým vzorcem. Zde diskutujeme, jak vypočítat dividendu, spolu s praktickými příklady. Rovněž poskytujeme Dividend Calculator se stahovatelnou šablonou Excel. Další informace naleznete také v následujících článcích -

 1. Preferovaný dividendový vzorec s šablonou Excel
 2. Dividend Payout Ratio Formula with Calculator
 3. Vzorec pro výpočet interní míry růstu
 4. Vzorec pro návratnost doby uchování (příklady)

Kategorie: