Rozdíl mezi peněžním trhem a kapitálovým trhem

Kapitálové trhy jsou finanční trhy pro nákup a prodej dlouhodobých dluhopisů nebo cenných papírů zajištěných akciemi. Primární úlohou kapitálového trhu je získávat dlouhodobé prostředky pro vlády, banky a korporace a zároveň poskytovat platformu pro obchodování s cennými papíry. Peněžní trh je trh krátkodobých finančních aktiv, který lze rychle převrátit za nízkou cenu. Krátkodobý finanční majetek v této souvislosti lze chápat jako jakýkoli finanční majetek, který lze rychle převést na peníze s minimálními transakčními náklady během jednoho roku.

Kapitálový trh:

Cenné papíry, s nimiž se obchoduje na kapitálovém trhu, zahrnují akcie, dluhopisy, dluhopisy atd. Doba splatnosti cenných papírů na kapitálovém trhu je delší než jeden rok nebo je nelze splatit (tj. Bez splatnosti). Kapitálový trh je rozdělen do dvou hlavních kategorií:

 1. Primární trh: Primární trh je trh, na kterém jsou veřejně upsány nově vydané cenné papíry. Nazývá se také jako trh IPO. Primární trh zahrnuje také vydávání dalšího kapitálu společnostmi, jejichž akcie jsou již kótovány na burzách. Na tomto trhu působí různé typy zprostředkovatelů, kteří pomáhají dokončovat transakce. Mezi kritické zprostředkovatele patří obchodníci, makléři, správce dluhopisů, bankéři, správci portfolií, registrátor emise, agenti převodu akcií atd. Všichni tito zprostředkovatelé jsou regulováni společností SEBI.
 2. Sekundární trh: Trh, na kterém se obchoduje s již vydanými cennými papíry mezi investory. Na tomto trhu kupuje investor po původní emisi na primárním trhu cenný papír spíše od jiného investora než od emitenta.

Peněžní trh:

Mezi příklady krátkodobých dluhových nástrojů patří obchodní úvěr, obchodní papír, vkladový certifikát, státní pokladniční poukázky. Cenné papíry na peněžním trhu jsou velmi likvidní, a proto je jejich doba výplaty omezena na jeden rok. Ačkoli návratnost investic do cenných papírů peněžního trhu je ve srovnání s cennými papíry kapitálového trhu nízká, jsou relativně bezpečnější než cenné papíry kapitálového trhu. Obchodování na peněžním trhu probíhá mimo burzu, tj. Over The Counter (OTC) mezi dvěma stranami.

Peněžní trh je charakterizován dvěma segmenty:

 1. Organizovaný segment: Organizovaný peněžní trh podléhá přísné kontrole Indické centrální banky. Fungují podle poměrně přísných a složitých pravidel. Mezi účastníky organizovaného peněžního trhu patří banky, NBC a družstevní společnosti atd.
 2. Neorganizovaný segment: Neorganizovaný segment používají především dlužníci, kteří nejsou schopni získat úvěr z organizovaného peněžního trhu. Neorganizovaný peněžní trh má poměrně flexibilní podmínky, neformální postupy a vyšší úrokovou sazbu pro dlužníky atd. Mezi účastníky neorganizovaného peněžního trhu patří půjčovatelé peněz, společnost Nidhi, společnost Chit Fund atd.

Peněžní trh vs infografiky kapitálového trhu

Níže je uvedeno 10 největších rozdílů mezi peněžním trhem a kapitálovým trhem

Klíčové rozdíly mezi peněžním trhem a kapitálovým trhem

Peněžní trh vs. kapitálový trh jsou na trhu populární volbou; pojďme diskutovat o některých hlavních rozdílech mezi peněžním trhem a kapitálovým trhem:

 1. Krátkodobé cenné papíry se obchodují na peněžním trhu. Na rozdíl od kapitálového trhu, kde jsou vytvářeny a obchodovány dlouhodobé cenné papíry.
 2. Kapitálový trh je ve srovnání s peněžním trhem formálnější.
 3. Cenné papíry na peněžním trhu jsou ve srovnání s cennými papíry na kapitálovém trhu méně riskantní, protože jsou emitovány na kratší období a zahrnují nižší volatilitu.
 4. Peněžní trhy jsou ve srovnání s kapitálovými trhy vysoce likvidní.
 5. Peněžní trh pomáhá při plnění krátkodobých úvěrových požadavků společností, jako je pracovní kapitál atd. Kapitálový trh však pomáhá při plnění dlouhodobých úvěrových požadavků společností, jako je poskytování fixního kapitálu na nákup pozemků, budov nebo strojů atd.
 6. Návratnost investic je na kapitálovém trhu ve srovnání s peněžním trhem vysoká, protože cenné papíry na kapitálovém trhu představují ve srovnání s cennými papíry na peněžním trhu vyšší riziko.
 7. Časový rámec zpětného odkupu cenných papírů na peněžním trhu je kratší než jeden rok, zatímco cenné papíry na kapitálovém trhu jsou splatné po jednom roce nebo v některých případech dokonce zůstávají nedobytné.

Srovnání Head to Head mezi peněžním trhem a kapitálovým trhem

Níže je nejvyšší srovnání mezi peněžním trhem a kapitálovým trhem

Základ srovnání mezi peněžním trhem a kapitálovým trhem

Peněžní trh

Kapitálový trh

VýznamČást finančního trhu, kde se vydávají a obchodují krátkodobé cenné papíryČást trhu, kde se vydávají a obchodují dlouhodobé cenné papíry
Finanční nástrojeStátní cenné papíry, vkladové certifikáty, obchodní listy (CP) atd.Akcie, dluhopisy, dluhopisy atd.
ÚčelPomáhá při plnění krátkodobých úvěrových požadavků podniku.Pomáhá při plnění dlouhodobých úvěrových požadavků podniku.
Rizikový faktorNízkýVysoký
Návratnost investicNízkýPoměrně vysoká
Časový horizontMéně než jeden rokVíce než jeden rok
Relevance pro ekonomikuPomáhá zvyšovat likviditu fondů v ekonomicePomáhá při mobilizaci úspor v ekonomice
Povaha trhuNeformálníFormální
KlasifikaceNa peněžním trhu nedochází k dalšímu dělení, jako na kapitálovém trhuKapitálový trh se člení na primární a sekundární trh
Propojení s centrální bankou země "Peněžní trh je přímo a úzce propojen s centrální bankou zeměKapitálový trh je ovlivňován politikami a rozhodnutími centrální banky, ale neexistuje žádná přímá vazba s centrální bankou země

Peněžní trh vs kapitálový trh - závěrečné myšlenky

Finanční trhy umožňují směrovat peníze mezi dvěma nebo více stranami. Peněžní trh vs kapitálový trh pomáhají při nasměrování finančních prostředků od věřitelů dlužníkovi v závislosti na časovém rámci požadavků a jeho účelu.

Peněžní trh vs kapitálový trh tak splňuje dlouhodobé a krátkodobé kapitálové požadavky jednotlivce, společnosti, firmy a vlády. Poskytují finanční prostředky na základě držby, rizikového chuti k jídlu, účelu atd.

Doporučené články

Byl to průvodce největším rozdílem mezi peněžním trhem a kapitálovým trhem. Zde diskutujeme také klíčové rozdíly mezi peněžním trhem a kapitálovým trhem s infografikou a srovnávací tabulkou. Další informace naleznete také v následujících článcích

 1. Angel Investor vs Venture Capital
 2. Kapitola 11 Vs Kapitola 13 konkurzního řádu
 3. CPI vs. RPI | 5 nejlepších rozdílů
 4. Elastická poptávka vs neelastická poptávka
 5. Rozdíly na primárním a sekundárním trhu

Kategorie: