Úvod do Python Bitwise Operator

Existuje několik souvisejících věcí, než se můžeme v tomto článku posunout vpřed s ohledem na operátory Python Bitwise. Bude to také lepší přístup, jinak se věci stanou skeptičtějšími.

Bitwise - Počítačové programování, které všichni známe jako „Programy“, je podporováno při provádění některých aritmetických a logických operací. Tyto programy tedy pracují na úrovni jednoho nebo více bitových vzorců. Potřeba toho se používá k manipulaci s hodnotami pro porovnání a výpočty.

Operátoři - odkazuje na jakýkoli symbol, který označuje všechny operace, které mají být provedeny.

Vysvětlení (jiný operátor bitového Pythonu)

Když jsme pracovali na základní části, pojďme se přiblížit k pythonovému přístupu a pokusme se najít skutečný význam operátorů Python Bitwise. Operátory Bitwise jsou skupinou operátorů, které se používají k manipulaci nebo provádění operací na operandech kousek po kousku najednou.

Jsou prováděny na celých číslech, která jsou později převedena na binární formát, kde jsou operace prováděny kousek po kousku.

Poznámka: Jedna zásadní věc, kterou je třeba v souvislosti s těmito operátory poznamenat, je to, že pracují pouze na celých číslech a vracejí výstup v desítkovém formátu.

Chápeme, co jsou desítková nebo základní 10 čísla a binární nebo základní 2 čísla a pak budeme pokračovat s vysvětlením operátora.

 • Desetinná nebo základní 10 - desetinná čísla jsou čísla, která dáváme programu jako vstup, aby bylo možné provést operaci. Ty jsou člověkem srozumitelné. Můžete také považovat desetinná místa za čísla, která používáme v každodenním životě (tj. 0 až 9). Je také známá jako základna 10, protože existuje 10 čísel mezi 0 a 9.
 • Binární nebo základní 2 - 0 a 1 vytvářejí binární čísla, která jsou počítačům srozumitelná. Takže všechna binární čísla jsou tvořena právě těmito čísly, tj. 0 a 1, tedy tzv. Základními 2.

Vezměme X = 9 a Y = 65 a provedeme výpočty. Binární hodnoty tedy budou X = 0110 a Y = 1000.

Podívejme se na tabulku pravdy -

Xyx & yX | yx y
00000
01011
10011
11110

Proto jsme zde zadali příkazy s ohledem na všechny bitové operátory.

>>> a = 9
>>> b = 65
>>> print("Bitwise AND Operator On 9 and 65 is = ", a & b)
>>> print("Bitwise OR Operator On 9 and 65 is = ", a | b)
>>> print("Bitwise EXCLUSIVE OR Operator On 9 and 65 is = ", a b)
>>> print("Bitwise NOT Operator On 9 is = ", ~a)
>>> print("Bitwise LEFT SHIFT Operator On 9 is = ", a << 1)
>>> print("Bitwise RIGHT SHIFT Operator On 65 is = ", b >> 1)

Výstup bude něco takového -

>>> a = 9
>>> b = 65
>>>print(“Bitwise AND operator on 9 and 65 is = “, a & b)
Bitwise AND operator on 9 and 65 = 1
>>>print(“Bitwise OR operator on 9 and 65 is = “, a | b)
Bitwise OR operator on 9 and 65 = 73
>>>print(“Bitwise EXCLUSIVE OR operator on 9 and 65 is = “, a b)
Bitwise EXCLUSIVE OR operator on 9 and 65 = 72
>>>print(“Bitwise NOT operator on 9 is = “, ~a)
Bitwise NOT operator on 9 is = -10
>>>print(“Bitwise LEFT SIFT operator on 9 is =”, a<<1)
Bitwise LEFT SHIFT operator on 9 is = 18
>>>print(“Bitwise RIGHT SHIFT operator on 65 is =”, b>>1)
Bitwise RIGHT SHIFT operator on 65 is = 32

Syntax

Od teď máme krátkou představu o operátorech Bitwise v Pythonu. Chcete-li zjistit, jaká je syntaxe použití u těchto operátorů, zvýrazněte nejprve jejich typy a poté jejich syntaxi.

Typy bitových operátorů -

 1. Doplňky - viz příklady
 2. A - 4 a 8 (4 = 0100 a 8 = 1000; hodnota AND tedy bude 0000, což je 0). Proto výstup.
 3. NEBO - (0 10 = 0; 0I1 = 1; 10 = 1; 1I1 = 1)
 4. XOR - (0 0 = 0; 0 1 = 1; 1 0 = 1; 1 1 = 0)
 5. Posun doleva - viz příklady
 6. Pravý posun - viz příklady

Příklady

Podívejme se na několik příkladů, které posílí naše porozumění -

 1. Bitové operátory AND - pokud jsou oba porovnávací bity 1, pak Bitwise AND vrátí 1 jinak 0.
 2. Bitové NEBO Operátoři - pokud jsou oba porovnávací bity 1, vrátí 1 nebo jsou oba bity 0, vrátí 0 jako hodnotu.
 3. Bitové operátory XOR - operátor XOR vrátí 1 jako hodnotu, pokud některý z bitů je 0 nebo 1. Pokud ale oba roboty jsou buď 0 nebo 1, vrátí 0.
 4. Operátoři komplimentů Bitwise One - Operátor Bitwise One pro A bude - (A + 1).
 5. Operátoři s bitovým posunem doleva - U operátoru s bitovým posunem doleva je binární číslo připojeno na konci s 0.
 6. Operátoři bitového pravého posunu - U operátorů bitového pravého posunu jsou bity na pravé straně odstraněny.
 • A
  A = 10 =>1010(Binary)
  B = 7 => 111(Binary)
  A&B = 1010 & 0111
  = 0010
  = 2 (Decimal)
 • NEBO
  A = 10 =>1010(Binary)
  B = 7 => 111(Binary)
  AIB = 1010 I 0111
  = 1111
  = 15 (Decimal)
 • XOR
  A = 10 =>1010(Binary)
  B = 7 => 111(Binary)
  A B = 1010 0111
  = 1101
  = 13 (Decimal)
 • Bitwise ONE'S Complement
  A = 10 =>1010(Binary)
  ~A = ~1010
  = -(1010+1)
  = -(1011)
  = -11(Decimal)
 • Bitwise Left Shift
  A = 10 =>1010(Binary)
  A<<2 = 1010<<2
  = 101000
  = 40(Decimal)
 • Bitwise Right Shift
  A = 10 =>1010(Binary)
  A>>2 = 1010>>2
  =10
  = 2(Decimal)

Závěr

Bitové operátory jsou jen malou částí obrovské křivky učení, kterou Python svým uživatelům nabízí. Další věc týkající se bitových operátorů je, že nejsou často používány v programování v reálném světě. Koncept těchto operátorů se setkáte pouze v případě, že pracujete v oblasti šifrování, komprese a manipulace s bajty.

Doporučené články

Toto je průvodce příkladem operátoru Python Bitwise. Zde diskutujeme vysvětlení různých operátorů Python Bitwise s příklady a syntaxí. Další informace naleznete také v následujícím článku -

 1. Funkce řetězce Python
 2. Pythonovy alternativy
 3. Testovací rámce pro Javu
 4. Přepnout příkaz v JavaScriptu
 5. Bitové operátory v JavaScriptu

Kategorie: